Susisiekite su mumis

Integruotos vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus

-

Mokymai bus organizuojami 2017 m. I pusm.

 

UAB „Kvalitetas“ mokymų programos patvirtintos Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 2MP-5.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • atnaujinti organizacijos integruotą vadybos sistemą pagal naujųjų standartų (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016)) reikalavimus ir pasirengti persertifikavimui;
 • savarankiškai įgyvendinti integruotą kokybės, aplinkos apsaugos ar darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas organizacijoje ir sėkmingai jas sertifikuoti;
 • mokėti interpretuoti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartų reikalavimus ir efektyviai juos taikytis organizacijos veiklose;
 • susipažinti su standartų (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016 planuojamu)) pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu (NAUJIENA).

 

Mokymų metu pažadame skirti individualų dėmesį, suteikti konsultaciją ir atsakyti į visus jūsų klausimus.

Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir vadybos sistemų dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose.

Lektoriai mokymų metu teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių.

 

Mokymų temos:

 • integruotos vadybos sistemos įgyvendinimo etapai;
 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • vieningos struktūros kokybės vadybos standarto (ISO 9001:2015),  aplinkos apsaugos vadybos sistemos (ISO 14001:2015) reikalavimų interpretacija ir praktinis jų įgyvendinimas;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos modelis bei BS OHSAS 18001 (planuojamas ISO 45001:2016) standarto reikalavimų interpretacija ir praktinis jų įgyvendinimas;
 • ISO 45001:2016 standarto projekto pokyčiai (NAUJIENA);
 • integruotos vadybos sistemos ir procesų nustatymas;
 • veiklos planavimas, įvertinant organizacijos aplinką, suinteresuotąsias šalis;
 • procesų projektavimas, taikant procesinį ir rizika pagrįstą požiūrį;
 • aplinkos apsaugos valdymo procesų įgyvendinimas;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo procesų įgyvendinimas;
 • integruotos vadybos sistemos, procesų rizikų ir galimybių įvertinimas;
 • integruotos vadybos sistemos vidaus auditas;
 • integruotos vadybos sistemos palaikymas ir nuolatinis tobulinimas;
 • integruotos vadybos sistemos dokumentacija.

 

Praktinės užduotys:

 • atlikti organizacijos aplinkos analizę, taikant PESTSWOT metodus;
 • identifikuoti organizacijos procesus ir jų tarpusavio ryšį;
 • suprojektuoti ir išanalizuoti procesus, taikant SIPOC metodą; 
 • nustatyti aplinkos apsaugos aspektus, taikant produkto/paslaugos būvio ciklo perspektyvą;
 • atlikti profesinės rizikos vertinimą;
 • atlikti procesų ir veiklos rizikos vertinimą, taikant FMEA metodą;
 • atlikti atitikties, teisės aktams, vertinimą;
 • identifikuoti avarines situacijas, galimus incidentus ir jų valdymo veiksmus;
 • nustatyti integruotos vadybos sistemos tikslusrodiklius, rizikas ir galimybes;
 • parengti procesams taikomų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimų matricą;
 • parengti vidaus audito planą ir klausimynus;
 • atlikti simuliacinį auditą;
 • suformuluoti audito išvadas, parengti tobulinimo veiksmų planą;
 • atlikti vadovybinę analizę ir pasirengti sertifikavimo etapui;
 • tobulinti integruotą vadybos sistemą. 

 

Baigusieji mokymus dalyviai gebės atlikti integruotos vadybos sistemos, pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001, vidaus auditus organizacijose ir bus įteiktas tai patvirtinantis pažymėjimas.

 

Mokymų vieta – Vilnius (vieta bus patikslinta).

Mokymų kaina – 240 Eur/dalyviui (tos pačios organizacijos kitiems dalyviams – 210 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas, užkandžiai kavos pertraukėlių metu. Pastaba: sąskaitas išrašome nuo dukterinės įmonės UAB „Auk“.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Serafinaitė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

Lektorius (-iai): Agnė Lukauskienė

Agnė Lukauskienė – UAB „Kvalitetas“ konsultantė, sertifikuota IRCA audito vadovė, veiklos procesų modeliavimo ekspertė (OCEB).

Profesinė patirtis – mokymų vedimas,  vadybos sistemų diegimas ir vertinimas, veiklos efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose.

Naujienlaiškis: