2010-02-12. Kokybės apdovanojimai pasaulyje ir Lietuvoje

Daugelis pasaulio šalių labai svarbiu ūkio plėtros veiksniu laiko šiuolaikinių kokybės vadybos metodų taikymą organizacijų veikloje. Gera kokybės vadybos sistema padeda įmonei pasiekti geresnių rezultatų bei nuolat tobulėti. Pasaulio šalys siekdamos, kad jų nacionalinės organizacijos nuolat gerintų savo veiklą ir rezultatus, sužinotų apie naujus kokybės valdymo metodus bei juos pritaikytų savo veikloje, organizuoja kokybės vadybos pasiekimų varžybas, kuriose dalyvauja įvairios organizacijos pagal gerai parengtus modelius ir taisykles. Tokių konkursų prasmė yra ne tik garbingas prizas už vadybą, bet ir įmonės tobulinimo gairės, atskleistos savianalizės metu ir nepriklausomų ekspertų vertinimuose.

 

Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą kokybės apdovanojimų: Japonijos nacionalinį kokybės apdovanojimą - „Demingo prizą“, „Malcolm Baldrige“ apdovanojimą, Europos kokybės apdovanojimą ir Lietuvos nacionalinį kokybės prizą.

 

Japonijos nacionalinis kokybės apdovanojimas - „Demingo prizas“

 

Japonijos nacionalinis kokybės apdovanojimas - „Demingo prizas“ yra seniausiai sukurtas kokybės apdovanojimo modelis (1951 m.). Šį konkursą organizuoja Japonijos mokslininkų ir inžinierių sąjunga (Unijon of Japanese Scientists and Engeneers - JUSE). Šio prizo išskirtinumas yra tas, kad jis yra suteikiamas ne tik kompanijoms, bet ir jų padaliniams ir netgi ypač daug kokybės vadybai nusipelniusiems specialistams.

 

„Demingo prizas“ apima šiuos kriterijus, pagal kuriuos vertinamos kompanijos:

 1. Politika ir planavimas;
 2. Organizacija ir jos valdymas;
 3. Kokybės valdymo mokymas ir skleidimas;
 4. Informacijos apie kokybę rinkimas, perdavimas ir vartojimas;
 5. Analizė;
 6. Standartizavimas;
 7. Valdymas;
 8. Kokybės užtikrinimas;
 9. Nauda;
 10. Ateities planai.

Kompanijos ir kompanijų skyriai pretenduojantys į šį apdovanojimą, siekia naujo požiūrio į kokybės vadybą, kuris tenkintų jų verslo aplinkos poreikius. Kompanijos turi parengti efektyvius kokybės vadybos metodus, sukurti įgyvendinimo struktūras bei žinoma įdiegti šiuos metodus praktikoje.

 

Galima sakyti, tai yra prestižinis apdovanojimas, kurio siekia ne tik vietinės Japonijos kompanijos, bet ir organizacijos veikiančios kitose šalyse. Dalyvavimas „Demingo prizo“ konkurse yra ilgas procesas, kurio metu kompanijos turi pateikti daugybę dokumentų (pavyzdžiui, 1989 m. laimėjusi NEC Toko-KU Ltd, pateikė 24 000 puslapius medžiagos) bei ilgai dirbti su Japonijos mokslininkų ir inžinierių sąjungos konsultantais. Kokybės vadyba yra svarbus verslo sėkmę lemiantis veiksnys ir iššūkis prizui pasiekti suteikia puikią galimybę išmokti naudingų kokybės valdymo metodologijų.

 

1 lentelėje pateiktos įmonės laimėjusios „Demingo prizą" nuo 2004 m. iki 2009 m. Matome, kad labai daug konkursą laimėjusių įmonių yra ne Japonijos, tačiau dauguma iš Azijos žemyno.

 

1 lentelė. „Demingo prizai“ skirti įmonėms 2004-09m.

2004

CCC Polyolefins Company Ltd. (Thailand)

Indo Gulf Fertilisers Ltd. (India)

Lucas-TVS Ltd. (India)

Siam Mitsui PTA Company Ltd. (Thailand)

SRF Ltd., Industrial Synthetics Business (India)

Thai Ceramic Company Ltd. (Thailand)

2005

Hosei Brake Industry Co., Limited

Krishna Maruti Limited, Seat Division (India)

Rane Engine Valves Limited (India)

Rane TRW Steering Systems Limited, Steering Gear Division (India)

2006

Nishizawa Electric Meters Manufacturing Co., Limited

Sanden International (Singapore) PTE Limited(Singapore)

Sanden International (U.S.A.), Inc.(U.S.A.)

2007

Asahi India Glass Limited, Auto Glass Division (India)

Rane (Madras) Limited (India)

2008

Tata Steel Limited (India)

2009

Niigata Diamond Electric Co., Ltd. (Japan)

The Siam White Cement Company Limited (Thailand)

 

JAV nacionalinis kokybės apdovanojimas - „Malcolm Baldrige“

 

JAV Kongresas įkūrė „Malcolm Baldrige“ apdovanojimą norėdamas, kad JAV organizacijos būtų pastebėtos visuomenėje už jų pasiekimus kokybės ir vadybos srityse, ir garsintų kokybės ir vadybos svarbą kaip vieną iš ryškiausių konkurencinių pranašumų. Vienas iš svarbiausių šio prizo tikslų yra perduoti informaciją apie dalyvių puikias veiklos strategijas, kurias kitos organizacijos gali pritaikyti savo veikloje. Prizo gavėjų atstovai turi pasidalinti savo organizacijų veiklos strategija bei metodais su kitais.

 

„Malcolm Baldrige“ apdovanojimas yra skiriamas kiekvienais metais JAV prezidento įvairiems verslo subjektams: gamybinėms ir paslaugų, didelėms ir mažoms įmonėms, mokymo, sveikatos apsaugos ir pelno nesiekiančioms organizacijoms. Jos yra vertinamos pagal 7 kriterijus:

1. vadovavimas;

2. informacija ir analizė;

3. strateginis planavimas;

4. žmoniškųjų išteklių plėtojimas ir vadyba;

5. procesų valdymas;

6. verslo rezultatai;

7. dėmesys vartotojui ir jų patenkinimas.

 

Paraiškos vertinamos pagal tris dimensijas:

 • pagal požiūrį (kokią strategiją ir metodologiją pasirinko kompanija pasaulinio lygio kokybei pasiekti?);
 • pagal išskleidimą (kokius išteklius naudoja kompanija ir kaip plačiai ji paskleidžia kokybės siekimo pastangas?);
 • pagal rezultatus (įrodomas tobulinimo efektyvumas).

 

„Malcolm Baldrige“ apdovanojimas skiriasi nuo ISO 9000 modelio. Apdovanojimo programa skatina kokybės svarbos supratimą, supažindina su JAV organizacijų kokybės srities pasiekimais ir suteikia priemonę sėkmingų strategijų dalijimuisi su kitomis kompanijomis. „Malcolm Baldrige“ apdovanojimo kriterijai daugiausia akcentuoja rezultatus ir nuolatinį tobulėjimą. Jie suteikia visų verslo operacijų valdymo procesų projektavimo, taikymo ir pasiekimo rėmus.

 

ISO 9000 standartus kompanijos gali naudoti tam, kad padėtų išsiaiškinti ko reikia norint turėti efektyvią kokybės vadybos sistemą. Šio standarto įrašai apima mažiau nei 10% Baldrige kriterijų.

 

Malcolm Baldrige prizo nugalėtojai 2007-09 m:

2009 - Honeywell Federal Manufacturing & Technologies, MidwayUSA, AtlantiCare, Heartland Health, VA Cooperative Studies Program Clinical Research Pharmacy Coordinating Center;

2008 - Cargill Corn Milling North America, Poudre Valley Health System, Iredell-Statesville Schools;

2007 - PRO-TEC Coating Co., Mercy Health Systems, Sharp HealthCare, City of Coral Springs, U.S. Army Research, Development and Engineering (ARDEC);

 

Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. EKVF apdovanojimas

 

Europos kokybės vadybos fondas (EKVF) (angl. European Foundation for Quality Management) yra ne pelno siekianti organizacija, kurią 1988 m. įkūrė 14 pirmaujančių Europos bendrovių. Šio fondo misija - būti stabilaus tobulumo varomąja jėga Europoje, o vizija - pasaulis, kuriame Europos organizacijos pranoktų kitas. Tai yra svarbi ir daug narių vienijanti organizacija (2000 m. jai priklausė 800 įvairių veiklos sričių narių iš beveik visų Europos šalių).

 

Europos kokybės apdovanojimai (European Quality Awards) teikiami kasmet geriausiai visuotinę kokybės vadybą įdiegusiai organizacijai. Šią premiją skiria Europos kokybės valdymo fondas (EKVF).

 

Įvertinimas atliekamas pagal EKVF tobulumo modelį, organizacijos palyginamos pagal 9 elementus. Jie yra skirstomi į du blokus: pirmieji 5 skirti VKV (visuotinės kokybės vadybos) įgyvendinimo lygiui tirti t.y. būdai (prielaidos) kaip rezultatai yra siekiami, o likę 4 - padeda įvertinti pasiektus rezultatus, jų gerėjimą įgyvendinant VKV. Skaičiai modelio blokuose rodo didžiausią balų skaičių kurį galima gauti pagal kiekvieną kriterijų ir procentus nuo visos galimos balų sumos. Skliaustuose pateiktos EKVF tobulumo modelio 2010 palengvintos proporcijos. Galimybės ir rezultatai vertinami po 50%.

 

Taigi kriterijai yra šie:

1. Vadovavimas 100-10%, (10%) - vertinama vadovų elgsena, kaip jie sugeba įkvėpti darbuotojus, juos motyvuoti ir taip vesti organizaciją į visuotinę kokybę;

2. Žmonės / personalo valdymas 90-9%, (10%) - ar panaudojamas darbo jėgos potencialas nuolatiniam verslo tobulinimui;

3. Politika ir strategija 80-8%, (10%) - vertinama ar politika ir strategija pagrįsta tinkama informacija, ar ji remiasi visuotinės kokybės koncepcija, ar reguliariai atnaujinama;

4. Partnerystė ir ištekliai 90-9%, (10%) - išteklių panaudojimo, išsaugojimo klausimai;

5. Procesai 140-14%, (10%) - lemiančių verslo sėkmę procesų nustatymas ir jų analizė;

6. Žmonių rezultatai 90-9%, (10%) - ką organizacija padarė norėdama užtikrinti darbuotojų motyvaciją, pasitenkinimą darbu;

7. Vartotojų rezultatai 200-20%, (15%) - kaip vartotojai suvokia organizacijos prekes, paslaugas ir ar jie jaučiasi patenkinti jomis;

8. Visuomenės / socialiniai rezultatai 60-6%, (10%) - bendruomenės požiūris į organizacijos daromą įtaką visuomenei;

9. Pagrindiniai veiklos rezultatai 150-15%, (15%) - lyginama ką organizacija pasiekė lyginant su planuotais finansiniais verslo uždaviniais.

 

1 pav. EKVF tobulumo modelis

 

EKVF tobulumo modelis:

 • yra struktūros modelis organizacijos vadybos sistemai;
 • gali būti naudojamas savęs įvertinimui;
 • pateikia struktūrą, pagal kurią galima palyginti save su kitomis organizacijomis;
 • padeda identifikuoti vietas, kurias reikia tobulinti.

 

EKVF tobulumo modelį apibrėžia 8 koncepcijos: Orientacija į rezultatus; Dėmesys klientams; Vadovavimas ir tikslo pastovumas; Valdymas orientuojantis į procesus ir remiantis faktais; Žmonių ugdymas ir įtraukimas; Nepertraukiamas mokymasis ir veiklos tobulinimas; Bendradarbiavimo plėtojimas; Atsakomybė visuomenei.

 

Europos kokybės apdovanojimų laureatus rasite paspaudę šią nuorodą.


Lietuvos Nacionalinis kokybės prizas

 

Šį konkursą organizuoja Ūkio ministerija kartu su Kokybės taryba. Konkurso dalyviai gali būti visų rūšių Lietuvoje įregistruotos įmonės. Visos konkurse dalyvaujančios įmonės skirstomos į 3 kategorijas: mažos - kuriose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, vidutinės - kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, didelės - kuriose dirba 250 ir daugiau darbuotojų. Konkursą laimėjusi įmonė negali dalyvauti konkursuose artimiausius trejus metus po apdovanojimo.

 

Nacionaliniu kokybės prizu įvertinama įmonės valdymo kokybė pagal vadovo, kaip lyderio, veiklą, įmonės politiką ir strategiją, procesų ir išteklių valdymą, klientų, vartotojų ir darbuotojų poreikių tenkinimą ir kitas sritis. Įmonės veikla vertinama atsižvelgiant į Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio nuostatas.

 

Dalyvavimas Nacionaliniame kokybės prizo konkurse susideda iš kelių etapų:

 1. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikimas;
 2. Įmonė gauna konkurso dokumentus t.y. įmonės veiklos vidinio vertinimo klausimyną ir metodiką. Bendrovės pačios įvertina savo veiklą pagal nuostatuose nurodytus kriterijus.
 3. Konkurso dalyvių dokumentų registravimas;
 4. Ekspertų grupių sudarymas ir konkurso dalyvių paskirstymas. Siekiant įvertinti įmonių veiklą, konkurso organizatoriai suformuoja ekspertų grupes, kurių kiekvieną sudaro du ekspertai ir vyresnysis ekspertas - grupės vadovas, ir joms paskirsto konkurso dalyvius.
 5. Dokumentų analizė ir informacijos įvertinimas. Vyresnysis ekspertas parengia ekspertų grupės ataskaitą.
 6. Konkurso dalyvių atranka tolimesniam ekspertų apsilankymui įmonės. Tai atlieka ekspertų taryba, kurią sudaro visi vyresnieji ekspertai;
 7. Ekspertų apsilankymas pasirinktose įmonėse;
 8. Kandidatų į prizą atranka;
 9. Kandidatų apdovanojimui prizu svarstymas ir paskelbimas;
 10. Laimėtojų apdovanojimas.
 11. Visi dalyviai informuojami apie jų veiklos įvertinimo rezultatus.

 

Įmonė yra apdovanojama specialiai pagamintu prizu, įteikiamas pažymėjimas, kuris liudija, kad jo savininkas apdovanotas prizu, bei bendrovei suteikiama teisė naudotis prizo ženklu. Prizo ir pažymėjimo naudojimas turi apibrėžtas ribas - jie gali būti naudojami tik reklamos tikslams. Prizo ženklo naudojimas taip pat turi savus reikalavimus. Jis gali būti naudojamas komercinės veiklos dokumentacijoje pvz.: įmonės vizitinėje kortelėje, raštų blanke, arba gali būti naudojamas reklamoje. Juo negalima žymėti gaminių.

 

Ekspertų komisijos vertinimui įmonė turi pateikti praėjusių metų visos gamybinės-socialinės veiklos rezultatus pagal Europoje verslo tobulumą vertinančią metodiką. Toks vadybos lygio įsivertinimas įgalina vadovus priimti teisingus sprendimus įmonės veiklai tobulinti, nustatyti tobulinimo prioritetus, kaip didinti konkurencingumą.

 

Bene svarbiausias privalumas dalyvaujant šiame konkurse - sudaromos įmonės tobulinimo gairės, atskleistos savianalizės metu ir nepriklausomų ekspertų vertinimuose.

 

Lietuvos Nacionalinio kokybės prizo nugalėtojai

 

2 lentelė. Įmonės laimėjusios Nacionalinius kokybės prizus 1998 -2009 m. 

Metai

Didelės įmonės

Vidutinės įmonės

Mažos įmonės

2009

UAB „Mars Lietuva“ (maisto gyvūnams augintiniams gamyba ir „Mars“ produkcijos didmeninė prekyba)

UAB „Molesta“ (statyba)

UAB „Kaita“ (plastikinių ir aliuminio langų gamyba bei montavimo darbai)

2008

UAB „Kauno energetikos remontas“ (metalo gaminiai)

UAB „YARA Lietuva“ (trąšų gamyba)

VšĮ „Vilniaus teisės ir verslo kolegija“

2007

AB „Panevėžio statybos trestas“ (statyba)

UAB „Arginta“ (projektavimas, statyba, montavimas)

UAB „Hansab“ (fizinės saugos produktai)

2006

UAB „YIT Kausta“ (būsto statyba ir ranga)

UAB „Lauskva“ (minkštų ir korpusinių baldų gamyba)

UAB „Santechnikos verslas“ (vidaus santechnikos montavimo darbai)

2005

UAB „Vilniaus vandenys“ (vandens ėmimas, ruošimas ir paskirstymas, nuotekų surinkimas bei valymas ir atliekų šalinimas)

UAB „Kitron“ (elektroninė ir elektromechaninė įranga, kabelių pynės)

UAB „Vildaiva ir Ko“ (stiklo paketų gamyba)

2004

AB ,,Klaipėdos baldai“ (baldų gamyba)

AB ,,Požeminiai darbai“ (inžinerinių tinklų statyba ir remontas)

UAB ,,TNT“ (skubių siuntų gabenimas ir logistika)

2003

AB ,,Utenos trikotažas“ (trikotažo gaminių gamyba)

UAB ,,Amalva“ (vėdinimo įrenginių projektavimas ir gamyba)

UAB ,,Stora Enso Packaging“ (gofruoto kartono taros gamyba)

2002

UAB ,,Šilutės baldai“ (baldų gamyba)

UAB ,,Plungės lagūna“ (hidrotechninių įrenginių statyba)

UAB ,,Sintagma sistemos“ (informacinės sistemos ir programinė įranga)

2001

AB ,,Ekranas“ (kineskopų gamyba)

UAB ,,Audėjas“ (baldinių audinių gamyba)

UAB ,,Sidabrinis tinklas“ (programinės įrangos gamyba)

2000

AB „Achema“ (trąšų gamyba)

AB „Skalmantas“ (siuvimas)

Lietuvos ir Austrijos UAB „VAE Legetecha“ (geležinkelio iešmų gamyba)

1999

AB „Klaipėdos baldai“ (baldų gamyba)

UAB „Katra“ (šilumos ir vandens apskaitos prietaisų gamyba)

 

1998

AB „Utenos trikotažas“ (trikotažo gaminių gamyba)

AB „Požeminiai darbai“ (inžinerinių tinklų statyba)

UAB „Viltechmeda“ (veiklos pobūdis - medicinos prietaisų projektavimas, gamyba)

                       

Reziumė

 

1. Japonijos nacionalinis kokybės apdovanojimas - Demingo prizas yra seniausiai sukurtas kokybės apdovanojimo modelis (1951 m.). Jis skiriasi nuo kitų savo nuostatų reikalavimais - smulkmeniškas procesų matavimas, sistemiška kontrolė, mokslinis problemų sprendimas. Dalyvavimas Demingo prizo konkurse yra ilgas procesas, kurio metu kompanijos turi pateikti daugybę dokumentų bei ilgai dirbti su Japonijos mokslininkų ir inžinierių sąjungos konsultantais. Kompanijos ir kompanijų skyriai pretenduojantys į šį apdovanojimą, siekia naujo požiūrio į kokybės vadybą, kuris tenkintų jų verslo aplinkos poreikius. Kompanijos turi parengti efektyvius kokybės vadybos metodus, sukurti įgyvendinimo struktūras bei žinoma įdiegti šiuos metodus praktikoje.

 

2. JAV Malcolm Baldrige nacionalinė kokybės apdovanojimas akcentuoja šiuos tikslus: skleisti žinias apie naujausius kokybės vadybos metodus, pripažinti JAV kompanijų pasiekimus, pagarsinti sėkmingas kokybės strategijas. Tai labai susiję su visuotinės kokybės vadybos naudojimu visoje kompanijos veikloje.

 

3. EKVF tobulumo modelis vertina kompanijos rezultatus ir galimybes visose vadybos srityse: žmonių, išteklių, procesų. Vertinami ne tik finansiniai rezultatai, bet ir socialiniai, kompanijos įtaka visuomenei, kompanijos darbuotojų lūkesčių patenkinimas.

 

4. Lietuvos nacionalinis kokybės prizas remiasi EKVF tobulumo modeliu.

 

Parengta pagal Eglės Vektarytės rašto darbą „Kokybės apdovanojimai“.