Susisiekite su mumis

Mokymai

Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

Mokymų vieta – Vilnius.
 
Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms bandymų ir kitoms laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.
 
Mokymų tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.
 

Maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimas ir palaikymas pagal ISO 22000:2005

UAB "Kvalitetas" organizuoja mokymus „Maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimas ir palaikymas pagal ISO 22000:2005“. 

Mokymų tikslas - suteikti maisto saugos vadybos sistemos įgyvendinimo organizacijose žinių ir praktinių įgūdžių.

Projektų vadovų asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas

UAB "Kvalitetas" organizuoja mokymus "Projektų vadovų asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas".

Laboratorijų vadybos sistema. Reikalavimų ypatumai.

Organizuojami mokymai „Laboratorijų vadybos sistema. Reikalavimų ypatumai“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Sėkmingo vadovavimo ir lyderystės principai

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

  • susipažinti su pagrindiniais sėkmingo vadovavimo ir lyderystės principais, formuoti vadovavimo ir lyderystės įgūdžius;
  • tobulinti praktikoje jau taikomas „technikas“.

Emocinis intelektas – raktas į sėkmingą lyderystę

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų vadovams, lyderiams (arba komandoms), siekiantiems:

  • suprasti emocijų įtaką darbo efektyvumui, įsitraukimui ir motyvacijai;
  • kurti pozityvų mikroklimatą ir ekologiškus santykius komandoje;
  • ugdytis savitvardą.

Efektyvi komunikacija

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems suvokti ir išmokti:

  • tarpasmeninius skirtumus, reiškiamus komandoje/bendravime;
  • informacijos ir užduočių perdavimą bei supratimą;
  • skirtingų interesų derinimą dialoge;
  • kylančių problemų sprendimą dialoge, susirinkimuose.

Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015

2017 04 27 - 2017 04 27

Mokymų vieta - Vilnius.

Mokymų tikslas - suteikti kokybės vidaus audito atlikimo žinių ir įgūdžių.

Integruotos vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016)

2017 05 17 - 2017 05 18

Mokymų vieta - Vilnius.

Mokymų tikslas - suteikti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų vidaus audito atlikimo organizacijose žinių ir įgūdžių.

ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimo mokymai

2017 05 25 - 2017 05 25

UAB "Kvalitetas" organizuoja 4 val. mokymus "ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimas".

Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

2017 05 30 - 2017 05 31

Mokymų vieta - Vilnius.

Mokymų tikslas - suteikti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo žinių ir įgūdžių.

Kokybės vadybos sistemos atnaujinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

2017 06 08 - 2017 06 08

Mokymų vieta - Vilnius.

Mokymų tikslas - atnaujinti organizacijos kokybės vadybos sistemą pagal naująjį ISO 9001:2015 standartą ir pasirengti persertifikavimui; savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti.

Naujienlaiškis: