Susisiekite su mumis

Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

-

Planuojama mokymų data - rugsėjo/spalio mėn. (tiksli data bus paskelbta rugpjūčio pabaigoje). Norint rezervuoti vietą iš anksto, galima rašyti: info@kvalitetas.lt

 

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. 

 

Mokymai paremti ISO/IEC 17025 ir ISO 19011 standartų reikalavimais

 

 
Mokymų tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.
 
Mokymų tikslas – suteikti vidaus audito atlikimo laboratorijoje žinių ir įgūdžių, suprasti neatitiktinio darbo valdymą.
 
Pasibaigus mokymams dalyviai:
 • supras vidaus audito terminus;
 • supras vidaus audito tikslus ir principus;
 • supras vidaus auditoriams keliamus reikalavimus;
 • išmanys vidaus audito atlikimo žingsnius ir metodus;
 • supras vidaus audito atlikimo sunkumus ir naudą;
 • gebės planuoti ir atlikti vidaus auditą, parengti audito ataskaitą;
 • supras neatitiktinio darbo valdymą..


Teorinio auditorių mokymo temos:

 • susipažins su esminiais LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir naujo ISO/IEC 17025:2017 standarto skirtumais;
 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito tikslai ir principai;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai;
 • vidaus audito procedūra;
 • vidaus audito organizavimas ir pravedimas;
 • neatitiktinio darbo valdymas.

Praktinės užduotys auditoriams:
 • parengti vidaus audito programas;
 • parengti audito ataskaitas;
 • suformuluoti neatitiktis, įvertinti neatitiktinio darbo svarbą, numatyti tolimesnius veiksmus.

 

Vidaus auditoriams išduodami pažymėjimai.
 
Mokymų vieta – Vilnius.
 
Mokymų kaina: 145 Eur/dalyviui (tos pačios organizacijos antram, trečiam ir t. t. dalyviui – 115 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas, pietūs, užkandžiai kavos pertraukėlių metu.
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Serafinaitė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

 

Lektorius (-iai): Viktorija Senkutė

Turi ilgametę patirtį diegiant ir audituojant laboratorijų vadybos sistemas pagal standarto ISO/IEC 17025 reikalavimus, vedant mokymus šioje srityje.

Naujienlaiškis: