Susisiekite su mumis

Naujienos

Sukurta sveikatinimo programėlė mobiliesiems įrenginiams

2014.12.15

 

 

 

 

Nuo 2014 metų rugsėjo 15 d. UAB „Kvalitetas“ kartu su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Kompiuterijos katedra įgyvendina projektą „Metodologiniai ir bandomieji tyrimai kompiuterinės regos algoritmų taikomosioms sritims“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (įgyvendinimo priemonė VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-699). Šio projekto tikslas – sukurti programos prototipą ir informacinės sistemos (IS) modelį, kuris padėtų individualizuotai atsirinkti ir vartoti maisto produktus, pagerinant darbuotojų sveikatą, fizinį ir intelektinį potencialą.

UAB „Kvalitetas“ veikla yra intelektinių, žiniomis grįstų paslaugų – konsultacijų teikimas, todėl bet kokia sveikatos problema atitraukia mintis nuo tiesioginio darbo, krenta paslaugų kokybė, rezultatyvumas. Lietuvoje plėtojant žiniomis grįstą ekonomiką, skatinant sumaniąją specializaciją, auga žinioms imlių darbo vietų skaičius, todėl daugėja atvejų, kai su darbuotojų intelektinės veiklos rezultatyvumo didinimo iššūkiais susiduria ir UAB „Kvalitetas“ klientai.

Šis projektas prisidės prie efektyvesnių sprendimų pateikimo įmonės klientams bei pačios įmonės darbuotojų sveikatingumo skatinimo. Projekto inovatyvus sprendimas taip pat padės įmonės klientams rūpintis savo darbuotojų sveikata, padidinant darbuotojų intelektinės veiklos rezultatyvumą, o tai paveiks organizacijų konkurencingumo ir finansinių rezultatų gerėjimą.

Projekto metu sukurtas programos prototipas ir informacinės sistemos modelis. Tai inovatyvūs bei efektyvūs iki tol rinkoje nepateikti sprendimai organizacijų darbuotojams, kurie leis padidinti organizacijų konkurencingumą, gerins žinioms imlių paslaugų kokybę. Šio MTEP (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų) projekto stiprioji ypatybė – sukurta inovatyvi IT grįsta sveikatos vadybos priemonė.

Naujausia

UAB "Kvalitetas" direktorius - LKVIA tarybos pirmininkas

2019.02.13

UAB "Kvalitetas" direktorius išrinktas Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos tarybos pirmininku.

Keičiasi valstybės tarnautojų mokymo tvarka

2019.01.04

Nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujajai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai, keičiasi valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarka. Pagrindinės naujovės – nebelieka valstybės tarnautojų privalomojo įvadinio mokymo ir fizinių bei juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašų.