Susisiekite su mumis

Naujienos

Pasaulinė kokybės diena 2015

2015.11.09

Nuo 1990 m. Jungtinių tautų iniciatyva lapkričio antrąjį ketvirtadienį visame pasaulyje minima Pasaulinė kokybės diena, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kokybės siekimą, kuris bet kurioje veiklos srityje skatina tobulėjimą ir klestėjimą.

Lapkričio 12 d. minima Pasaulinė kokybės diena, o lapkričio 9-15 d. – Europos kokybės savaitė, kurios šūkis šiais metais – "Kokybė – Emocija – Užsidegimas / Quality – Emotion – Inspiration“.

Pasaulinės kokybės dienos tikslas – kokybės skatinimas ir informacijos sklaida visame pasaulyje. Kokybės siekimas padeda organizacijoms prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, gerina organizacijų gebėjimą patenkinti savo klientų lūkesčius, orientuotis į augimą bei užtikrinti tvarią sėkmę. 

UAB „Kvalitetas“ misija - gyvenimo kokybė, kurią realizuojame šiomis kryptimis:

  • dalyvaujame gerinant aukštojo mokslo ir studijų kokybę Lietuvos aukštosiose mokyklose;
  • įgyvendiname kokybės vadybos sistemas bei efektyvumo didinimo priemones verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose;
  • dalyvaujame valstybės valdymo tobulinimo veikloje;
  • šviečiame visuomenę gyvenimo kokybės klausimais.

 

2014 m. UAB "Kvalitetas" inicijavo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) steigimą. Bendros veiklos tikslas – skatinti kokybės ir inovacijų sklaidą Lietuvoje. LKVIA sveikinimas.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.