Susisiekite su mumis

Naujienos

UAB "Kvalitetas" direktorius - LKVIA prezidentas

2018.03.07

UAB "Kvalitetas" direktorius, prof. dr. Dalius Serafinas, perrinktas Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) prezidento pareigoms. Šias pareigas prof. dr. Dalius Serafinas eina nuo pat asociacijos įsteigimo - 2014 metų!

Naujausia

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.

Už mokslinių žinių pritaikymą versle

2022.11.14

„Už mokslinių žinių pritaikymą versle“ apdovanota UAB „Kvalitetas“. Bendrovės tikslas – padėti Lietuvos organizacijoms įgyvendinti efektyvias kokybės vadybos sistemas, jas sertifikuoti, siekiant ne tik tarptautinių kokybės reikalavimų atitikties, bet ir optimizuojant organizacijų veiklos vidinius procesus. Toks požiūris leido daugeliui klientų tvariai plėtoti veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į dinamiškai kintančią socialinę, ekonominę, technologinę, politinę bei teisinę aplinką.