Susisiekite su mumis

Naujienos

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. žaliaisiais turi tapti visi viešieji pirkimai, kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.

Kreipimęsi nurodykite įmonės: veiklos sritį (kuriai numatoma taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą), darbuotojų skaičių, padalinių skaičių ir jų geografinį išsidėstymą.

Mes su malonumu Jums pateiksime geriausią pasiūlymą!

Su mumis galite susisiekti el. paštu arba telefonu +3706 28 55983.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.