Susisiekite su mumis

Naujienos

UAB „Kvalitetas“ komanda kartu su partneriais „Klaipėdos valstybine kolegija“ dalyvavo diskusijoje su ekspertu iš Italijos

2014.04.30
UAB „Kvalitetas“ komanda kartu su partneriais „Klaipėdos valstybine kolegija“ dalyvavo diskusijoje su ekspertu iš Italijos

Balandžio 25 d. įvyko „Kvaliteto“ bei partnerių, „Klaipėdos valstybinės kolegijos“, diskusija, kuriai vadovavo lektorius iš Italijos Massimiliano Pasqualini, atstovaujantis įmonę „QMS Italia“, teikiančią sertifikavimo paslaugas.
Diskusija vyko projekto „Socialiai atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse“ rėmuose. Tai buvo įžanginė projekto dalis. Diskusijos metu lektorius pristatė Italijos patirtį įgyvendinat socialinės atsakomybės principus įmonėse. Pristatyti SA 8000, AA1000, ISO 26000 standartai, taip pat pristatytos IQNet SR 10, BSCI (Business Social Compliance Initiative), SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), Global Compact ir kitos sistemos. Buvo organizuotas ir darbas grupėse, kurio metu diskutuota apie 7 pagrindinius socialinės atsakomybės įgyvendinimo principus ir praktiką.

Projekto dalyviai džiaugėsi pasidalinta patirtimi bei konkrečia socialinės partnerystės praktika. Diskusijos dalyviai įvertino užsienio eksperto gebėjimus įtaigiai, aktyviai bei ekspresyviai perteikti patirtį bei žinias, o taip pat gebėjimus betarpiškai komunikuoti su seminaro dalyviais.

Renginio nuotraukos:

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.