Susisiekite su mumis

Naujienos

LEAN 6 Sigma kursai Estijoje

2015.02.12
Estijoje vyks 4 dienų kursai, po kurių dalyviai turės galimybę laikyti egzaminą ir gauti LEAN 6 Sigma Juodojo diržo sertifikatą. Pagrindinis kursų tikslas – apibrėžti LEAN metodo filosofiją ir metodiką.
 
Kursų metų bus analizuojamos temos:
 
Procesų vizualizacijos analizės metodai.
LEAN metodo taikymas švaistymams mažinti.
Procesų duomenų analizė, naudojant DMAIC.
Statistinių metodų naudojimas procesų analizei.
Įvadas į MINITAB statistinei analizei.
Matavimo sistemų analizės metodai.
Diskriminacija tarp didesnės vertės ir švaistymo.
Projektų valdymas KAIZEN metodu.
LEAN
ISO9000
ir kt.
 
Daugiau informacijos apie kursus ir temas: BES_LSS_BB_Brochure_2015 Watson ir Managing the Lean Transformation – 2015
 
Kviečiame visus sudalyvauti ir prisidėti prie kokybės profesionalų!
 
 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.