Susisiekite su mumis

Naujienos

Kviečiame rinktis KOKYBĖS VADYBOS studijas Vilniaus universitete!

2015.05.06

Kviečiame rinktis KOKYBĖS VADYBOS studijas Vilniaus universitete!

Kokybės vadybos magistro programa

 

„Kokybei nereikalingas įvaizdis – organizacijos ir jos produktų įvaizdžiui reikalinga kokybė“.

„Quality does not need an image, it is the organization‘s & its product‘s image that needs quality“.

J. Ruževičius, 2010

 

KOKYBĖS VADYBA
Vadybos magistro programa
Programos valstybinis kodas 62403S108; kodas pagal ISCED 51234
(Lietuvos Studijų ir mokymo programų registre buvęs šios programos pavadinimas
Komercinė kokybės vadyba“ pakeistas į „Kokybės vadyba“ – Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1100)

 

1. Dieninių studijų trukmė – 1,5 metų, ištęstinių studijų trukmė – 2 metai.

2. Stojamųjų egzaminų nėra.

3. Tikslinė grupė – verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų vadovai, personalo ugdymu atsakingi darbuotojai, vadybininkai, įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventai ir visi siekiantys tapti organizacijų veiklos tobulumo ir kokybės valdymo profesionalais

Kokybės vadybos magistrantūros studijų programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos vadovus ir vadybininkus, turinčius visapusiškas žinias ir gebėjimus kokybės vadybos ir organizacijos veiklos tobulumo valdymo srityje, gebančius įgyvendinti įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius, projektuoti ir diegti organizacijose kokybės, aplinkosaugos, tausojamosios plėtros, saugos, socialinės atsakomybės vadybos sistemas, veikloje taikyti LEAN, Subalansuotų rodiklių (BSC), Kokybės funkcijos išskleidimo (QFD), Veiklos tobulumo (Excellence), Bendrojo vertinimo modelio (CAF) ir kitus naujausius vadybos metodus, vadovauti organizacijos veiklai kokybės ir kitose vadybos srityse bei atlikti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo ir kitose vadybos srityse.

Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, 2014 m. buvo parengta nauja, dirbantiems specialistams pritaikyta ištęstinė, 2 metų trukmės, magistrantūros studijų programakurioje ypatingas dėmesys skiriamas organizacijos veiklos tobulumo ir kokybės valdymo klausimamsŠioje programoje kviečiama studijuoti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., priėmimas į šias studijas vyksta bendra VU nustatyta tvarka (žr. priėmimo taisykles), dokumentai priimami nuo 2015 m. gegužės 26 d. iki birželio 25 d.

Dirbančiųjų patogumui studijos daugiausia vyksta šeštadieniais, kas leidžia šioje programoje studijuoti asmenims, dirbantiems ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Be to, programa pritaikyta ir jau dirbantiems vadybos srityje (organizacijų ir jų padalinių vadovai, vadybininkai, kokybės auditoriai, kokybės disciplinų dėstytojai, kokybės sertifikavimo ir konsultavimo įstaigų darbuotojai, kokybės inžinieriai, produktų vadybininkai, vadovybės atstovai kokybei ir kt.), kadangi yra numatyta kitur įgytų kokybės vadybos kompetencijų pripažinimo galimybė, užskaitant atitinkamas studijų disciplinas.

Programa turi platų dėstomų dalykų spektrą („Visuotinės kokybės vadyba“, „Kokybės vadybos metodai“ „Veiklos procesų kokybės valdymas“, „Projektų valdymas“, „Tarpkultūrinė vadyba“, „Kokybės sistemų projektavimas“, „Kokybės diagnostika ir auditas“, „Organizacijų psichologija“, „Žmoniškųjų išteklių valdymas“ ir kt.) ir pasirinkimą, leidžiantį klausytojams maksimaliai pritaikyti studijas prie poreikių darbo vietoje. Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio magistro programa kokybės vadybos srityje. Šios studijos yra mokamos. 1-nerių studijų metų kaina – 1500 Eurų (1 semestro – 750 eurų). Tai viena mažiausių kainų visų Lietuvos universitetų magistro programų tarpe.

 

Siūloma ir analogiška 1,5 metų trukmės Kokybės vadybos magistro dieninių studijų programa, kurioje paskaitos ir seminarai vyksta vakarais, nuo 17.30 val., tad įmanoma suderinti studijas ir darbą. Šioje programoje yra tiek valstybės finansuojamų, tiek ir mokamų vietų. Mokamų studijų 1-nerių studijų metų kaina – 2120 Eurų (1 semestro – 1060 eurų). Tai viena mažiausių kainų visų Lietuvos universitetų dieninių (vakarinių) magistro programų tarpe. Šioje programoje kviečiama studijuoti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., priėmimas į šias studijas vyksta bendra VU nustatyta tvarka (žr. priėmimo taisykles), dokumentai priimami nuo 2015 m. gegužės 26 d. iki birželio 25 d.

 

Abiejų Kokybės vadybos programų absolventai gali dirbti organizacijos vadovu, kokybės vadybininku, kokybės auditoriumi, kokybės sistemų vadybininku, procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, projektų vadovu daugelio verslo sričių įmonėse, dirbti konsultacinį darbą tarptautinėse ir nacionalinėse konsultacinėse įmonėse, užimti vadovaujančias pareigas verslo organizacijose bei valstybės ir viešojo administravimo institucijose, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą mokslo ir mokymo įstaigose, kurti savo įmonę ir jai vadovauti.

Tarptautiniai užsienio šalių ekspertai 2014 m. atlikto audito metu VU Kokybės vadybos programas įvertino puikiai, ko pasėkoje mūsų šalies Studijų kokybės vertinimo centras šią programą akreditavo maksimaliam – 6 metų laikotarpiui.

Kviečiame stoti į minėtas Kokybės vadybos magistro programas ir prašome informuoti Jūsų organizacijos darbuotojus apie studijų galimybes minėtose magistro studijų programose.

 

Plačiau apie Kokybės vadybos magistro studijų programas:

Kokybės vadybos programos svetainėje: www.kv.ef.vu.lt

http://www.ef.vu.lt/studijos/magistranturos-studijos/vadybos-ir-verslo-krypciu-programos/kokybes-vadyba#kokyb%C4%97s-vadyba-i%C5%A1t%C4%99stin%C4%97s-sesijin%C4%97s-studijos.

http://www.kv.ef.vu.lt/lt/kv-magistro-programa/programos-aprasas

 

Priėmimo į VU magistrantūros studijas taisyklės (2015 m.), specialybės ir studijų kainos:

http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/kaip-istoti/2-pakopos-studijos

http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/VU_II_pakopos_programos_2015.pdf

 

Pageidaujančius papildomos informacijos dėl studijų VU EF Kokybės vadybos magistrantūroje prašome kreiptis el. paštu:

roma.adomaitiene@ef.vu.lt , dalius@kvalitetas.lt, juozas.ruzevicius@ef.vu.lt

 

Pagarbiai,

Prof. Juozas RUŽEVIČIUS

VU EF Kokybės vadybos magistro programos vadovas

Kokybės profesionalų tarptautinės gildijos tikrasis narys

Organizacijų inovacijų, veiklos kokybės ir tobulumo vertinimo ekspertas

el. paštas: juozas.ruzevicius@ef.vu.lt;  tel. mob.: 8686-09710

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.