Susisiekite su mumis

Naujienos

Kviečiame studijuoti EF NAUJOJE ištęstinėje KOKYBĖS VADYBOS magistro programoje

2014.06.26
Atsižvelgdami į darbo rinkos poreikius  VU Ekonomikos fakultetas 2014 m. parengė naują, dirbantiems specialistams pritaikytą ištęstinę 2 metų trukmės magistrantūros studijų programą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas organizacijos veiklos tobulumo ir kokybės valdymo klausimams. Šioje programoje kviečiama studijuoti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., priėmimas į šias studijas vyksta bendra VU nustatyta tvarka (žr. priėmimo taisykles), dokumentai priimami nuo 2014 m. birželio 1 d.
 
Dirbančiųjų patogumui studijos daugiausia vyks šeštadieniais, kas leidžia šioje programoje studijuoti asmenims, dirbantiems ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Be to, programa pritaikyta ir jau dirbantiems vadybos srityje (organizacijų ir jų padalinių vadovai, vadybininkai, kokybės auditoriai, organizacijų vadovai, kokybės disciplinų dėstytojai, kokybės sertifikavimo ir konsultavimo įstaigų darbuotojai, kokybės inžinieriai, produktų vadybininkai, vadovybės atstovai kokybei ir kt.), kadangi yra numatyta kitur įgytų kokybės vadybos kompetencijų pripažinimo galimybė, užskaitant atitinkamas studijų disciplinas.
 
Kokybės vadybos magistrantūros studijų programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos vadovus ir vadybininkus, turinčius visapusiškas žinias ir gebėjimus kokybės vadybos ir organizacijos veiklos tobulumo valdymo srityje, gebančius įgyvendinti įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius, projektuoti ir diegti organizacijose kokybės, aplinkosaugos, tausojamosios plėtros, saugos, socialinės atsakomybės vadybos sistemas, veikloje taikyti LEAN, Subalansuotų rodiklių (BSC), Kokybės funkcijos išskleidimo (QFD), Veiklos tobulumo (Excellence), Bendrojo vertinimo modelio (CAF) ir kitus naujausius vadybos metodus, vadovauti organizacijos veiklai kokybės ir kitose vadybos srityse bei atlikti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo ir kitose vadybos srityse. 
 
Programa turi platų dėstomų dalykų spektrą ("Visuotinės kokybės vadyba", „Kokybės vadybos metodai“ "Veiklos procesų kokybės valdymas", "Projektų valdymas", "Tarpkultūrinė vadyba", "Kokybės sistemų projektavimas", "Kokybės diagnostika ir auditas", "Organizacijų psichologija", „Organizacijos įvaizdžio valdymas“, "Žmoniškųjų išteklių valdymas" ir kt.) ir pasirinkimą, leidžiantį klausytojams maksimaliai pritaikyti studijas prie poreikių darbo vietoje. Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio magistro programa kokybės vadybos srityje. Šios studijos yra mokamos –  1-no semestro studijų  kaina  - 2560 Lt. 
 
Siūloma ir analogiška („tradicinė“) 1,5 metų trukmės Kokybės vadybos magistro studijų programa, kurioje paskaitos ir seminarai vyksta vakarais, nuo 17.30 val. Šioje programoje yra tiek valstybės finansuojamų, tiek ir mokamų vietų. 
 
Tarptautiniai užsienio šalių ekspertai 2014 m. atlikto audito metu VU Kokybės vadybos programą įvertino puikiai, ko pasėkoje mūsų šalies Studijų kokybės vertinimo centras šią programą akreditavo maksimaliam – 6 metų laikotarpiui.
 
Plačiau apie kokybės vadybos magistro studijų programas: 
                                        http://www.kv.ef.vu.lt/ 
                                        https://klevas.vu.lt/pls/pub/public_ni$www_progr_app.show
 
Priėmimo į VU magistrantūros studijas taisyklės (2014 m.): 
 
 
 
Pageidaujančius papildomos informacijos dėl studijų VU EF Kokybės vadybos magistrantūroje prašome kreiptis el. paštu:
                        
julija.sarupiciute@ef.vu.lt
roma.adomaitiene@ef.vu.lt
info@kvalitetas.lt
juozas.ruzevicius@ef.vu.lt
 
Pagarbiai,
 
Prof. Juozas RUŽEVIČIUS
VU EF Kokybės vadybos magistro programos vadovas
Kokybės profesionalų tarptautinės gildijos tikrasis narys
Organizacijų inovacijų, veiklos kokybės ir tobulumo vertinimo ekspertas
e-paštas: juozas.ruzevicius@ef.vu.lt;  tel. mob.: 8686-09710 
 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.