Susisiekite su mumis

LEAN projektų parengimas ir įgyvendinimo organizavimas

 
 
 
LEAN yra subalansuota visa apimanti vadybos sistema, kurioje dėmesys yra kreipiamas į visas organizacijos veiklos sritis – į valdymą, lyderystę, vadybą, gamybą ar paslaugų teikimą. LEAN yra ne tik metodologija ar daugybės metodų rinkinys, bet veikiau mąstymo būdas ir organizacijos veiklos principai. LEAN yra nuolatinės organizacijos evoliucijos bei tobulėjimo kelias, kuriuo eina ir organizacija, ir jos darbuotojai. LEAN organizacijos geba lanksčiai reaguoti į vartotojų poreikius, kurti aukštos kokybės produktus ir juos operatyviai pateikti klientams ir vartotojams. Informacijos valdymas yra efektyvus, paprastas ir tikslus.
 
LEAN sistemos tikslas - didinti vartotojo ir organizacijos gaunamą vertę mažinant švaistymus visoje produkto vertės grandinėje. 
 
LEAN vadybos sistemos įgyvendinimo nauda organizacijai:
  • Vartotojo gaunama vertė yra didinama nuolat apklausiant vartotojus, bendraujant ir bendradarbiaujant su klientais ir vartotojais bei pateikiant į rinką produktą, maksimaliai atitinkantį galutinio vartotojo poreikius. 
  • Švaistymai yra mažinami eliminuojant vertės nepridedančias veiklas Muda, stabilizuojant procesus ir mažinant su netolygia gamybos/paslaugų eiga susijusius švaistymus Mura ir eliminuojant perteklinį darbo krūvį Muri. 
  • Veikla yra nuolat gerinama ugdant motyvuotus, iniciatyvius ir kompetentingus darbuotojus, nepasitenkinant esama padėtimi, mokantis bei tobulėjant. Galutinis LEAN tikslas yra suteikti maksimalią vertę vartotojui ir organizacijai panaudojus minimalų resursų kiekį.

LEAN gali būti sėkmingai pritaikyta gamybinėse, paslaugų ir viešojo sektoriaus organizacijose. Dalis specifinių LEAN metodų gali būti panaudoti tik gamybinėse organizacijose, bet LEAN principai, LEAN mąstymas, universalūs LEAN metodai yra tinkami ne tik visoms siekiančioms tobulėti organizacijoms, bet ir individams.

Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023 09 25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Naujienlaiškis: