Susisiekite su mumis

Naujienos

Lietuvos verslo konsultantų veiklos kokybė sulaukė pripažinimo Europos Sąjungoje

2014.12.23

Konsultacinės įmonės UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktoriui dr. Daliui Serafinui šių metų gruodžio mėn. Briuselyje buvo įteikti EFQM 5 žvaigždžių veiklos tobulumo pripažinimo sertifikatas (EFQM Recognized for Excellence 5 star) bei Centrinės ir Rytų Europos kokybės konkurso Laureato apdovanojimas, kurį įteikė kadenciją baigęs Europos Vadovų tarybos pirmininkas p. Herman van Rompuy. Apdovanojimai įteikti už aukštus organizacijos veiklos pasiekimus kokybės vadybos srityje.

EFQM veiklos tobulumo pripažinimo sertifikatas yra aukštos kokybės verslo požiūrio, gebėjimų kurti naujoves ir įsipareigojimų nepriekaištingam darbui su klientais įrodymas. Pripažinimo siekiančias įmones lanko tarptautiniu mastu EFQM organizacijos pripažinti ekspertai ir atlieka išsamų vertinimą pagal Europos Kokybės Vadybos Fondo (angl. the European Foundation for Quality Management – EFQM) veiklos tobulumo modelio kriterijus. EFQM veiklos tobulumo modelis yra vienas iš pasaulyje pripažintų modelių veiklos rezultatų vertinimui bei pokyčių valdymui, kuris yra nuolat tobulinamas, pasitelkiant skirtingų pasaulio organizacijų patirtis. Organizacijos įvertinimas pasitelkiant šį modelį yra ne tik didelis pripažinimas, tačiau ir iššūkis. Kaip teigė EFQM vadovas Marc Amblard, „EFQM kasmet įvertina daugiau kaip 500 organizacijų, tačiau tik nedaugelis pasiekia aukščiausią įvertinimo lygį“. Šiemet, kai jau 23 kartą buvo įteikti apdovanojimai, tai sutapo ir su 25 metų EFQM sukaktimi. Jau 25 metus keliant kompetencijas bei padedant įvairiuose sektoriuose veikiančioms organizacijoms diegti EFQM tobulumo modelį, siekiama pagerinti jų efektyvumą.

Nuo 1993 metų organizacijas konsultuojantis UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius dr. Dalius Serafinas džiaugiasi, jog ilgas ir sunkus kelias siekiant organizacijos veiklos kokybės pripažintas net penkiomis EFQM žvaigždėmis. „Esame pirmoji organizacija iš Lietuvos ir antroji konsultacinė organizacija Europos Sąjungoje, gavusi EFQM 5 žvaigždučių pripažinimo sertifikatą. Šis apdovanojimas man reiškia ne vien „Kvaliteto“, kaip atskiros organizacijos laimėjimą, tai – visos šalies pasiekimas, nes jis parodo Lietuvos organizacijos įvertinimą Europos mastu. Europoje ir pasaulyje pripažinimo sulaukusios organizacijos garsina mūsų šalį, kuria teigiamą jos įvaizdį tarptautiniame kontekste, sudaro prielaidas didinti šalies išsivystymo lygį. Kuo daugiau tokių organizacijų turėsime, tuo visa Lietuva bus gražesnė ir kiekvienam iš mūsų bus smagiau joje gyventi. Džiaugiamės „Kvaliteto“ pripažinimu ir siekiame pasidalinti sukaupta patirtimi su kitomis organizacijomis.“

 
 
 
 
 
 
 
Plačiau apie EFQM: http://www.efqm.org/
 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.