Susisiekite su mumis

SQAS (Saugos ir kokybės įvertinimo sistema)

Saugos ir kokybės vertinimo tvarumui sistema (angl. Safety & Quality Assessment for Suistainability - SQAS) skirta cheminių produktų tiekėjų bei logistikos paslaugų teikėjų vertinimui. SQAS nustato reikalavimus cheminių produktų tiekėjų, logistikos ir susijusių paslaugų kokybei, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui, socialinės atsakomybės principų įgyvendinimui, aplinkos apsaugos užtikrinimui, neatitikčių valdymui, teisės aktų reikalavimų atitikties valdymui ir kitoms sritims.

CEFIC (Europos chemijos pramonės taryba) užtikrina SQAS reikalavimų (standartų) ir akreditavimo sistemos valdymą.

SQAS reikalavimai yra pritaikyti atskiroms logistikos paslaugų teikėjų grupėms pagal šiuos klausimynus:

 • Bendrasis įsivertinimo klausimynas (privalomas visoms organizacijoms)
 • Kelių transporto paslaugų klausimynas
 • Geležinkelio paslaugų klausimynas
 • Cisternų valymo stočių klausimynas
 • Sandėliavimo paslaugų klausimynas
 • Cheminių produktų tiekėjų klausimynas.

SQAS reikalavimai grindžiama darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių Europos Komisijos direktyvų reikalavimais, Europos chemijos pramonės tarybos ir Europos cheminių medžiagų transporto asociacijos rekomendacijomis. Cheminių produktų gamintojai plačiai taiko SQAS reikalavimus, pasirinkdami logistikos paslaugų teikėjus ir toliau vertindami jų paslaugų ir veiklos atitiktį.

Saugos ir kokybės vertinimo tvarumui sistemos SQAS įgyvendinimo ir akreditavimo nauda organizacijai:

 • didesnė sėkmės tikimybė organizacijos teikiamų paslaugų pardavimuose;
 • galimybė tiesiogiai dirbti su cheminių produktų gamintojais, išvengiant tiekimo grandinės tarpininkų;
 • galimybė analizuoti SQAS sertifikuotų tiekimo grandinės dalyvių vertinimo ataskaitas ir taip bendradarbiauti su patikimais tiekimo grandinės dalyviais;
 • nepriklausomas atitikties įvertinimas ir tarptautinė akreditacija;
 • galimų nuostolių dėl avarijų, incidentų, nelaimingų atsitikimų, profesinių susirgimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų mažinimas.

Pasirinktų SQAS klausimynų apimtis gali sudaryti apie 500 klausimų ir teiginių, kurių įgyvendinimas gali trukti nuo 6 mėnesių ir ilgiau, priklausomai nuo organizacijos esamos veiklos ir vidinių dokumentų atitikties SQAS klausimynams. Plačiau susipažinti su atitinkamų sričių SQAS klausimynais, galite čia: https://www.sqas.org/download-questionnaire.php

SQAS reikalavimai gali būti integruojami su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, socialinės atsakomybės vadybos sistemomis.

UAB „Kvalitetas“ gali įgyvendinti SQAS reikalavimų diegimą, teikti konsultacijas ar vykdyti mokymus tik įmonės pasirinktomis temomis arba patvirtinus naują klausimyno versiją, dalyvauti įmonės akreditavimo procese ir įgyvendinant tolesnius veiklos tobulinimo veiksmus.

 

 

Kontaktas pasiteiravimui: Dalia Akranavičiūtė, el. paštas dalia@kvalitetas.lt, telefonas: +370 652 15198.

 

Naujienlaiškis: