Susisiekite su mumis

Auditas su "Google glass" akiniais

Auditas su „Google Glass“ akiniais – tai organizacijos veiklos analizė, kurios metu ekspertas, naudodamasis pažangiomis technologijomis – „Google Glass“ akiniais, stebi ir vertina organizacijoje realiai vykstančius procesus.Google Glass“ akiniai suteikia galimybę įrašyti eksperto stebimą vaizdą ir atlikti detalią proceso analizę. Taip pat „Google Glass“ akinių dėka audito procese virtualiai gali dalyvauti papildomi įvairių sričių ekspertai, audituojamos organizacijos vadovybė, kiti atsakingi darbuotojai.

Audito metu vertinamas organizacijos veiklos ir valdymo efektyvumas, procesuose sukuriama vertė, atitiktis organizacijos pasirinktiems vadybos standartams, identifikuojamos tobulintinos sritys. Vertinimo metu remiamasi tarptautinį pripažinimą pelniusiais vadybos metodais: Lean, ISO 9001:2015, EFQM Business Excellence ir kt. 

 

Audito etapai:

  1. Audito apimties ir tikslų nustatymas. Audito apimtis, tikslai ir laukiami rezultatai bei organizacijos veiklos vertinimo kriterijai (vadybos standartai ir metodai) derinami individualiai su klientu, atsižvelgiant į organizacijos poreikius.
  2. Audito atlikimas. Ekspertas, naudodamasis „Google Glass“ akiniais, realiu laiku stebi organizacijos veiklą, bendrauja su darbuotojais, analizuoja procesus. Klientui pageidaujant, organizacijos vadovybei ar kitiems atsakingiems darbuotojams suteikiama galimybė virtualiai stebėti audito procesą (naudojantis „Google Glass“ akiniais, nuotoliniu būdu matyti tą patį vaizdą, kurį mato auditą atliekantis ekspertas) ir jame dalyvauti.
  3. Detali veiklos procesų analizė ir audito išvadų parengimas. Analizuojami audito metu įrašyti vaizdo įrašai, atliekami atskirų proceso žingsnių trukmės skaičiavimai, identifikuojami veiklos efektyvumą ribojantys „butelio kakliukai“, nustatomos procesų tobulinimo galimybės.
  4. Audito išvadų pristatymas vadovybei ir kitiems atsakingiems darbuotojams. Audito išvados vadovybei ir kitiems atsakingiems darbuotojams pristatomos individualiai arba darbinių sesijų metu (klientas pasirenka jam priimtiniausią audito išvadų pristatymo formą). Audito išvados grindžiamos faktiniais skaičiavimais ir iliustruojamos realiai vykstančių procesų vaizdo įrašais.  
  5. Tobulinimo veiksmų plano parengimas. Klientui pageidaujant, ekspertas, remdamasis audito rezultatais ir bendradarbiaudamas su kliento organizacijos atstovais, parengia veiksmų planą, skirtą įgyvendinti audito metu nustatytas veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo galimybes.