Susisiekite su mumis

Integruotos vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018

2021 02 03 09:00 - 2021 02 04 17:00

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • suprasti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos principus ir modelius;
 • mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus bei efektyviai taikyti organizacijos veikloje;
 • susipažinti su vadybos sistemų vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais;
 • suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus;
 • gebėti planuoti, parengti klausimynus ir atlikti vidaus auditą;
 • gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti radinius ir užtikrinti integruotos vadybos sistemos bei organizacijos rezultatų gerinimą.

 

Mokymų metu pažadame skirti individualų dėmesį, suteikti konsultaciją, ir atsakyti į visus jūsų klausimus.

Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir vadybos sistemų dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose.

Lektoriai, mokymų metu, teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių.

 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija;
 • aplinkos apsaugos vadybos sistemos modelis ir ISO 14001:2015 standarto reikalavimų interpretacija;
 • darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos modelis bei ISO 45001:2018 standarto reikalavimų interpretacija;
 • integruotos vadybos sistemos procesų nustatymas;
 • integruotos vadybos sistemos vidaus audito atlikimas pagal ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės“ reikalavimus;
 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito principai, tikslai, kriterijai ir rizikos;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai;
 • vidaus audito etapai ir metodai;
 • tolimesnė veikla, įvertinant tobulinimo veiksmus ir jų rezultatus.

 

Praktinės užduotys:

 • įgyvendinti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 naujuosius reikalavimus;
 • nustatyti procesams taikomus standartų reikalavimus ir parengti matricą;
 • efektyvaus vidaus audito proceso matavimo rodiklių nustatymas;
 • integruoti teisės aktų atitikties vertinimą su vidaus auditu;
 • parengti integruotos vadybos sistemos vidaus audito planą;
 • parengti integruotos vadybos sistemos vidaus audito klausimynus;
 • atlikti simuliacinį vidaus auditą;
 • išanalizuoti pateiktas vidaus audito situacijas ir pateikti jų vertinimą;
 • pravesti įžanginį susitikimą, atlikti vidaus auditus;
 • rinkti audito įrodymus ir juos fiksuoti auditoriaus užrašuose;
 • apibendrinti sukauptą informaciją audito metu;
 • parengti vidaus audito ataskaitą;
 • suformuluoti neatitiktis, pastabas ir rekomendacijas;
 • parengti baigiamąją proceso audito ataskaitą.

 

Baigusieji mokymus dalyviai įgis teisę atlikti integruotos vadybos sistemos, pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalavimus, vidaus auditus organizacijose ir bus įteiktas tai patvirtinantis elektroninis pažymėjimas.

 

Mokymų vieta – visa Lietuva, nuotoliniu būdu.

Mokymų kaina: 195 Eur/dalyviui (vietoj 235 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, pažymėjimas. Pastaba: sąskaitas išrašome nuo dukterinės įmonės UAB „Auk“.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

 

Lektorius (-iai): Kęstutis Jasiūnas

Profesinė patirtis – daugiau kaip 15 metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtis projektų valdymo, veiklos procesų analizės ir valdymo, veiklos efektyvumo ir produktyvumo (TOC, LEAN, BSC metodų), vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) diegimo srityse. Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorius nuo 2001 metų. 

Pripažinimas:

 • sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
 • IRCA sertifikuoto ISO 9001 auditoriaus kvalifikacija
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, Verslo konsultantų tinklo narys.

Naujienlaiškis: