Susisiekite su mumis

Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

2021 01 27 09:00 - 2021 01 28 17:00

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti;
 • mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

MOKYMAI YRA SKIRTI ASMENIMS, NETURINTIEMS ARBA TURINTIEMS LABAI MAŽAI PATIRTIES, DIRBANT SU ISO 9001 STANDARTU.

 

Mokymų metu pažadame skirti individualų dėmesį, suteikti konsultaciją, ir atsakyti į visus jūsų klausimus. Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 9001:2015 reikalavimais.

 

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir kokybės vadybos sistemos dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose. 

 

Lektorius mokymų metu teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • kokybės vadybos sistemų įgyvendinimo nauda ir iššūkiai;
 • kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija;
 • veiklos planavimas, įvertinant organizacijos aplinką, suinteresuotąsias šalis; procesų projektavimas, taikant procesinį ir riziką pagrįstą požiūrį;
 • strategijos kaskadavimas ir sąsajos su procesiniu vadybos požiūriu;
 • procesų matavimai skirtinguose organizacijos lygmenyse: procesų tikslai, standartiniai atlikimo laikai, sąsajos su subalansuotų rodiklių sistema;
 • kokybės vadybos sistemos, procesų rizikų ir galimybių įvertinimas;
 • kokybės vadybos sistemos vidaus auditas;
 • kokybės vadybos sistemos palaikymas ir nuolatinis tobulinimas;
 • kokybės vadybos sistemos dokumentacija;
 • efektyviausi veiksmai, kaip suvaldyti pasipriešinimą.

 

Praktinės užduotys:

 • Atlikti organizacijos aplinkos analizę, taikant PEST, SWOT metodus;
 • identifikuoti organizacijos procesus ir jų tarpusavio ryšį;
 • nustatyti organizacijos ir procesų tikslusrodiklius (SMART metodu)rizikas ir galimybes;
 • suprojektuoti ir išanalizuoti procesus bei nustatyti vertės nekuriančias veiklas (švaistymus), taikant SIPOC metodą; 
 • atlikti procesų ir veiklos rizikos vertinimą, taikant FMEA metodą;
 • parengti procesams taikomų ISO 9001 reikalavimų matricą;
 • parengti vidaus audito planą ir klausimynus;
 • atlikti simuliacinį auditą;
 • suformuluoti audito išvadas, parengti tobulinimo veiksmų planą;
 • atlikti vadovybinę analizę ir pasirengti sertifikavimo etapui;
 • tobulinti kokybės vadybos sistemą, taikant LEAN vadybos metodus. 

 

Mokymų dalyviams bus įteiktas elektroninis pažymėjimas.

 

Mokymų vieta – visa Lietuva, nuotoliniu būdu.

Mokymų kaina: 195 Eur/dalyviui (vietoj 235 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, pažymėjimas. Pastaba: sąskaitas išrašome nuo dukterinės įmonės UAB „Auk“.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

 

Lektorius (-iai): Kęstutis Jasiūnas

Profesinė patirtis – daugiau kaip 15 metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtis projektų valdymo, veiklos procesų analizės ir valdymo, veiklos efektyvumo ir produktyvumo (TOC, LEAN, BSC metodų), vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) diegimo srityse. Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorius nuo 2001 metų. 

Pripažinimas:

 • sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
 • IRCA sertifikuoto ISO 9001 auditoriaus kvalifikacija
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, Verslo konsultantų tinklo narys.

Naujienlaiškis: