Susisiekite su mumis

LAVA

UAB „Kvalitetas“ kartu su kitomis, socialinės atsakomybės tradicijas puoselėjančiomis įmonėmis, 2013 m. rugpjūčio 26 d. įkūrė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA), kuri tęs nuo 2005 m. Lietuvoje veikusio neformalaus Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) veiklą socialinės atsakomybės srityje. LAVA tapo vienintele didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) kontaktine atstovybe Lietuvoje.


LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacija sieks ne tik skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus. LAVA planuose – teikti metodinę medžiagą, konsultuotis, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis (įskaitant tarptautines) organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą, gerosios praktikos pavyzdžius.

1.    „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“, VŠĮ
2.    „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, UAB
3.    „Ernst & Young Baltic“, UAB
4.    „Kvalitetas“, UAB
5.    „Omnitel“, UAB
6.    „Pakmarkas, UAB
7.    „PIAR“, UAB (PR Service / Edelman)
8.    „Swedbank“, AB
9.    „Achemos grupė”, UAB, koncernas
10.   „Investuotojų forumas, asociacija
11.   „New Ideas“, VšĮ
12.   „OVC Consulting“, UAB
13.   „Renerga“, UAB
14.   „Konekesko Lietuva“, UAB
15.   „Lietuvos draudimas“, AB
16.   Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ
17.  „Sėkmės mokykla“, VšĮ
18.  „SDG“, UAB
19.  „Interlux“, UAB
20.  „Antalis“, UAB
21.  „Scandye“, UAB   
22.  „Vilniaus baldai“, AB
23.  „AVMI“,  VšĮ
24.  „JCI Lietuva“, asociacija
25.  Europos žmogaus teisių fondas,  VšĮ
26.   „Aviva Lietuva“ , UAB
27.   LESTO, AB
28.   TEO LT, AB
29.   „Servico”, UAB

Asociacijos nariais siekiančios tapti įmonės prašomos užpildyti LAVA interneto svetainėje pateiktą formą „Tapti nariu“, pateikdamos pasirašytą deklaraciją-kreipimosi laišką, kuriuo jos pritaria Asociacijos tikslams. LAVA svetainė – www.asociacijalava.lt. Sprendimą dėl narystės patvirtinimo priima asociacijos Kongresas. Visais klausimais, susijusiais su asociacijos veikla, galima kreiptis elektroniniu paštu info@asociacijalava.lt .

UAB „Kvalitetas“ kartu su kitais LAVA nariais kviečia visas įmones, kurios siekia puoselėti socialinės atsakomybės tradicijas, papildyti narių sąrašą, nes tik kartu bendradarbiaujant galime pasiekti kokybę visose gyvenimo srityse!
 
 

 

Šio skyriaus parengimas finansuotas bendrai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis įgyvendinant projektą NR. VP1-1.1-SADM-02-K-02-012 „SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLĖTRA SKATINANT SOCIALINĮ DIALOGĄ SMULKIOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE“