Susisiekite su mumis

Projekto veiklos

EIP VEIKLOS GRUPĖS „INNOFOOD HUB“ INICIJUOTA LAUKO DIENA KANAPIŲ ŪKYJE

Liepos 23 dieną, EIP veiklos grupės vykdomo projekto „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“, Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001 nariai ir partneriai dalyvavo lauko dienoje, kuri buvo suorganizuota Alfonso Riaubos kanapių ūkyje, Gudelių kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Atvykus į A. Riaubos kanapių ūkį buvo galima susipažinti su EIP veiklos grupės mokslininkų atliktais tyrimais, pademonstruotais stendiniuose pranešimuose: „Trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo prielaidos“ ir „EIP veiklos grupė „INNOFOOD HUB“, kurių autorės yra VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto tyrėjos dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Gintarė Vaznonienė, dr. Ilona Kiaušienė ir dr. Rasa Pakeltienė. Taip pat buvo galima susipažinti su VDU Agronomijos fakulteto tyrėjos dr. Aurelijos Paulauskienės pranešimu „Kanapių sėklų produktai“ bei VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tyrėjų dr. Egidijaus Zvicevičiaus, dr. Aušros Čiplienės ir dr. Algirdo Railos pranešimu „Saulės energijos panaudojimas vaistinių ir prieskoninių augalų džiovinimo technologijose“.

Lauko diena buvo pradedama ūkininkų Alfonso ir Nerijaus Riaubos pluoštinių kanapių ūkio pristatymu, derliaus dorojimo technologijų gerosios praktikos demonstravimu ir jų aptarimu. Vėliau sekė EIP veiklos grupės „INNOFOOD HUB“ veiklos pristatymas pluoštinių kanapių augintojams. Pranešimo metu, buvo pristatyti pagrindiniai projekto tikslai ir veiklos įsisavinant naujas rinkas bei organizuojant trumpąsias maisto tiekimo grandines, taip pat bendradarbiavimo su kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija (KAPVIA) galimybės, pasidalinta „Sandorių mugės“ patirtimi, kuri vyko CanabisHub.lt parodos metu vasario mėn.

Taip pat buvo diskutuoti ES paskelbto „Žaliojo kurso“ reikalavimai žemės ūkiui ir galimybės plėtojant kanapių verslą (R. Čiūtas, KAPVIA) bei Biologiškai vertingo maisto kokybės užtikrinimo gairės (dr. Dalius Serafinas ir Saulė Serafinienė, UAB „Kvalitetas“ vadovai bei „Urban food“ produktų sukūrėjai).

Po pertraukos, kurios metu buvo degustuoti kanapių produktai, buvo tęsiamos diskusijos apie kanapių žaliava padidintą biologinę vertę maisto produktuose ir jų naudą sveikatai. Galiausiai lauko diena buvo aptarta, tęsiamos personalizuotos diskusijos su lauko dienų dalyviais jiems rūpimais klausimais.

Daugiau apie EIP Veiklos grupės „Innofood Hub“ veiklą galima rasti facebook paskyroje adresu https://www.facebook.com/EIP-veiklos-grup%C4%97-Innofood-Hub-100277011379491/?modal=admin_todo_tour