Susisiekite su mumis

Socialinė atsakomybė

 
Socialinį atsakingumą KVALITETAS supranta kaip tvaraus ir augančio verslo privalomą sąlygą, kryptingai investuojant į tvarius santykius su darbuotojais bei partneriais, į verslo etiką, socialinį sąmoningumą, aplinkos apsaugą. Investicijų grąža pasireiškia darbuotojų įsitraukimu, partnerių patikimumu ir teigiamu įvaizdžiu visuomenėje, ilgalaikėje perspektyvoje peraugančiu į neįkainojamą unikalų konkurencinį pranašumą. Tikėdami šio konkurencinio pranašumo galia, vykdome aktyvią veiklą socialinės atsakomybės vystymo ir sklaidos srityje: 
 
  • Socialinio dialogo pagalba įtraukiamos suinteresuotos šalys: darbuotojai, partneriai, valstybės, švietimo ir verslo organizacijos – į bendrą projektinę veiklą.
  • KVALITETAS įgyvendina socialinės atsakomybės principus savo įmonėje.
  • Nuo 2011 metų esame didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos – Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) – nariai. Savo pažangą įgyvendinant dešimt šio susitarimo principų kiekvienais metais viešiname.
  • Aktyviai bendradarbiaudami su Jungtinių Tautų vystymo programa prisidėjome prie socialinės atsakomybės skaidos Lietuvoje:
 
- atlikome įmonių socialinės atsakomybės būklės Lietuvoje vertinimą;
- 10 Lietuvos organizacijų įdiegėme socialinės atsakomybės gairių standartą, taip pat šioms organizacijoms padėjome prisijungti prie Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ tinklo;
- parengėme metodines priemones „Įmonių socialinės atsakomybės gairės vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms“ bei „Pavyzdinis įmonių socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės valstybės valdomoms įmonėms“ ir organizavome šių metodinių priemonių taikymo mokymus socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės valstybės valdomoms įmonėms“ ir organizavome šių metodinių priemonių taikymo mokymus.
 
  • Diegiame socialinės atsakomybės vadybos sistemas ir principus viešojo sektoriaus ir verslo organizacijose, ugdome atsakingumo principus.
  • Formuojame verslo organizacijų teigiamą požiūrį į socialinės atsakomybės veiklą ir naudą.
  • Organizuojame ir dalyvaujame renginiuose socialinės atsakomybės temomis.
  • KVALITETAS – vienas iš Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) steigėjų. LAVA aktyviai skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo siekiant darnaus šalies vystymosi, atstovauja pasaulines iniciatyvas, formuoja atsakingos veiklos kriterijus. Asociacija taip pat yra „Pasaulinio susitarimo“ kontaktinė atstovybė Lietuvoje.
  • Sąžiningai įgyvendiname mokestines prievoles ir 2013 metais Lietuvos valstybės biudžetui sumokėjome daugiau negu 0,5 mln. Lt mokesčių.
 
 
Šio skyriaus parengimas finansuotas bendrai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis įgyvendinant projektą NR. VP1-1.1-SADM-02-K-02-012 „SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLĖTRA SKATINANT SOCIALINĮ DIALOGĄ SMULKIOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE“