Susisiekite su mumis

Socialinis dialogas

Nuo 2014 m. UAB „Kvalitetas“ kartu su partneriais „Klaipėdos valstybine kolegija“ įgyvendina Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos bendrai remiamą projektą NR. VP1-1.1-SADM-02-K-02-012 „SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLĖTRA SKATINANT SOCIALINĮ DIALOGĄ SMULKIOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE“. Šio projekto tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, pasirašyti kolektyvines sutartis, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius,darbuotojų atstovus bei  visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Projekto rėmuose yra vykdomi mokymai, diskusijos bei konsultacijos su užsienio ekspertais, kurių metu akcentuojama ne tik socialinio dialogo nauda ir būtinumas tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, tačiau ir praplečiamos projekto dalyvių žinios apie tarptautinius socialinės atsakomybės standartus (SA 8000, ISO 26000, OHSAS 18001), jų taikymą įgyvendinant socialinę atsakomybę organizacijose. Projekto dalyviams pristatytas ir mažai Lietuvoje taikomas Socialinio pasitikėjimo standartas (AA1000), kurio pagalba siekiama sukurti patikimą metodą įmonių aplinkosauginėse, socialinėse ir valdymo ataskaitose pateiktai informacijai patikrinti. Projekto dalyviai taip pat mokosi kaip gerinti komunikaciją tarp darbdavių ir darbuotojų, skatinant efektyvų darbą ir mažinant konfliktų susidarymo riziką bei galimybes optimaliausiai išnaudoti visų darbuotojų galimybes, atsižvelgiant į Lietuvoje ir pasaulyje vyraujančias tendencijas lygių galimybių darbe srityje.

Nuo šių metų pradžios įsibėgėjus projektui, vykstant mokymams bei diskusijoms, galima tik patvirtinti, kad projekto dalyviai įvertino įvykusių mokymų bei diskusijų naudą, džiaugiasi pasidalinta patirtimi bei konkrečia socialinės partnerystės praktika. Diskusijos dalyviai ypač palankiai vertina užsienio ekspertų įsitraukimą t.y. jų kompetencijas, kurios yra ypač naudingos bei įdomios. Dalyviai džiaugėsi, „<...> kad tai nebuvo „sausos“ paskaitos. Gera galimybė pabendrauti su kolegomis. Ekspertas iš Italijos čia labai tiko. „Užvedantis“ temperamentas, logiškas dėstymas“. Taip pat išskirta ir praktinė diskusijos nauda: „Buvo labai naudinga. Ypatingai darbas grupėse, nes buvo pasidalinta konkrečia socialinės partnerystės praktika.“

Siekiama projekto nauda susijusi su sveikata ir sauga darbe, darbuotojų bei darbdavių gerove, socialinio kapitalo išlaikymu, motyvuojančių faktorių atsiradimu ir jų sustiprinimu (savirealizacija, mokymai). Lietuvoje nedarbo lygis šiuo metu siekia 10,4 procento, tačiau yra 12,3 tūkst. laisvų darbo vietų ir jų nuolat daugėja. Išskiriama nauda Lietuvai ypač aktuali, kadangi juntamas kvalifikuotų darbuotojų  trūkumas, o atlikti tyrimai rodo, jog investicijos į darbuotojų kompetencijų ir efektyvumo augimą teikia įvairiapusę naudą, todėl darbuotojų motyvavimas ir įsitraukimas yra labai svarbus. Taip pat išskiriama nauda, susijusi su darbdavių dalyvavimu organizacijos strategijos įgyvendinime, darbdavių ir darbuotojų susikalbėjimu ir vienas kito supratimu, bendro tikslo siekimu. Nustatyta, kad darbuotojų srities iniciatyvų, tinkamai įgyvendinant ĮSA veiklą, vidutinė ekonominė grąža siekia net 133 procentus, tap pat įvertinta, jog dauguma Lietuvos įmonėse vykdomų ĮSA iniciatyvų atsiperka, vidutiniškai 45 procentai. Taip pat, tyrimai įrodė, kad egzistuoja požiūris, jog socialiai atsakinga veikla nėra skirta ekonominei naudai, todėl reikia siekti svarstyti požiūrį į socialiai atsakingą veiklą, kaip ne tik galinčią, tačiau ir privalančią kurti naudą didinant galimybes pritraukti ir išsaugoti darbuotojus, padidinti produktyvumą ir kokybę, o taip pat gauti ir ekonominę naudą.

 

Projekto metu, projekto dalyviai dalyvauja šiuos mokymuose:

  • Efektyvi komunikacja;
  • Lyčių lygybė ir nedriskriminavimas įmonėje;
  • Tarptautiniai socialinės atsakomybės standartai;
  • Socialinio dialogo nauda;
  • Kolektyvinių susitarimų derinimas.

 

Taip pat buvo organizuotos dvi diskusijų grupės su užsienio ekspertais:

  • Balandžio 25 d. diskusija su ekspertu iš Italijos. Platesnę informaciją ir nuotraukas iš renginio galite rasti čia.
  • Rugsėjo 23 d.  diskusija su ekspertu iš Suomijos Tani Jarvinen. 

Renginio akimirkos:

Naujienos, atsiliepimai ir informacija susijusi su projekto veiklomis nuolatos atnaujinama mūsų svetainėje www.kvalitetas.lt.
Planuojama projekto pabaiga 2014 m. lapkričio mėn.
 

Šio skyriaus parengimas finansuotas bendrai Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis įgyvendinant projektą NR. VP1-1.1-SADM-02-K-02-012 „SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLĖTRA SKATINANT SOCIALINĮ DIALOGĄ SMULKIOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE“