Susisiekite su mumis

Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

-

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. 

 

Mokymų tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.

 

Mokymų tikslas – suteikti vidaus audito atlikimo laboratorijoje žinių ir įgūdžių, suprasti neatitiktinio darbo valdymą gyvai analizuojant organizacijos turimą dokumentaciją ir, akrtu su konsultantu, rengiant reikiamus dokumentus.
 
 
Pasibaigus mokymams dalyviai:
 • supras vidaus audito terminus;
 • supras vidaus audito tikslus ir principus;
 • supras vidaus auditoriams keliamus reikalavimus;
 • išmanys vidaus audito atlikimo žingsnius ir metodus;
 • supras vidaus audito atlikimo sunkumus ir naudą;
 • gebės planuoti ir atlikti vidaus auditą, parengti audito ataskaitą;
 • supras neatitiktinio darbo valdymą.


Temos:

 • susipažins su esminiais LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir naujo ISO/IEC 17025:2018 standarto skirtumais;
 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito tikslai ir principai;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai;
 • vidaus audito procedūra;
 • vidaus audito organizavimas ir pravedimas;
 • neatitiktinio darbo valdymas;
 • parengti vidaus audito programas;
 • atlikti auditus;
 • parengti audito ataskaitas;
 • suformuluoti neatitiktis, įvertinti neatitiktinio darbo svarbą, numatyti tolimesnius veiksmus.

 

Vidaus auditoriams išduodami elektroniniai pažymėjimai.
 

Mokymų vieta – kliento patalpose.

Mokymų kaina: priklauso nuo dienų skaičiaus ir mokymų vietos. Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, elektroniniai pažymėjimas. Pastaba: sąskaitas išrašome nuo dukterinės įmonės UAB „Auk“.

 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Laucė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

 

Naujienlaiškis: