Susisiekite su mumis

Vadybos sistemų įgyvendinimas

ISO 9001

GARANTUOJAME PASLAUGŲ KOKYBĘ. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai apibrėžti ISO 9001 standarte. ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas užtikrina, jog organizacijoje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema.

ISO 14001/EMAS

ISO 14000 standarte pateikti modeliai nurodo, kokius vadybos sistemos elementus įmonė turi įgyvendinti, siekdama užsibrėžtų aplinkos apsaugos tikslų. ISO 14001 tikslas - galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

SQAS (Saugos ir kokybės įvertinimo sistema)

Saugos ir kokybės vertinimo sistema (angl. Safety & Quality Assessment System - SQAS) – skirta nepriklausomam vertinimui, siekiant nustatyti logistikos paslaugų teikėjų ir chemijos pramonės produkcijos tiekėjų kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos sistemos atitiktį CEFIC (Europos chemijos pramonės taryba) reikalavimams.

ISO 45001

ISO 45001 yra tarptautinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas, pripažįstamas visame pasaulyje.