Susisiekite su mumis

Naujienos

Publikuotas ISO 9001:2015 standartas

2015.09.25

Publikuota naujausia standarto ISO 9001 (Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai) versija. Ši versija orientuota į šiuolaikinių organizacijų poreikius: strateginį organizacijos vystymą, darbo našumo didinimą, veiklos efektyvumą ir kaštų taupymą. Standarto atnaujinimai – daugiau negu 90 ekspertų iš įvairių pasaulio šalių trejus metus trukusio darbo rezultatas. Tarptautinės standartizacijos organizacijos generalinis sekretorius Kevin McKinley, komentuodamas standarto ISO 9001 pakeitimus, teigė: „ISO 9001 padeda organizacijoms prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Jis gerina organizacijų gebėjimą patenkinti savo klientų lūkesčius, orientuotis į augimą bei užtikrinti tvarią sėkmę“.

Daugiau nei 1,1 mln. organizacijų visame pasaulyje yra įsidiegę standarto ISO 9001 reikalavimais paremtas vadybos sistemas. Atitiktį standarto ISO 9001 reikalavimams patvirtinantys akredituotų sertifikavimo įstaigų išduoti sertifikatai šių organizacijų klientus užtikrina, kad jiems siūlomos prekės ar paslaugos yra kokybiškos. ISO 9001 reikalavimais paremta vadybos sistema taip pat veikia kaip organizacijos valdymo įrankis, padedantis įgyvendinti procesinį valdymą, didinti procesų  rezultatyvumą ir organizacijos veiklos efektyvumą.

2015 metų standarto ISO 9001 versija pasižymi svarbiais pokyčiais, kuriuos Nigel Croft, Tarptautinės standartizacijos organizacijos pakomitečio,  atsakingo už standarto ISO 9001 peržiūrą, pirmininkas, įvardina kaip „evoliucinį, o ne revoliucinį“ procesą. „Mes tiesiog adaptavome ISO 9001 prie 21-ojo amžiaus tendencijų. Ankstesnė standarto ISO 9001 versija buvo labiau nurodomojo pobūdžio, apėmė daug reikalavimų, procedūrų ir įrašų. 2000 ir 2008 metais mes labiausiai orientavomės į valdymo procesus ir mažiau – į dokumentaciją. Šiuo metu mes žengėme dar vieną žingsnį į priekį ir 2015 m. standarto ISO 9001 versija yra ne tokia griežta, reikalauja mažiau dokumentacijos ir pabrėžia organizacijos veiksmingumo siekiamybę. Mes pasiekėme tokių rezultatų procesinį požiūrį derindami su rizikos valdymu bei ciklo Planuok-Daryk-Tikrink-Veik taikymu visuose organizacijos lygmenyse. Atsižvelgdami į tai, jog šiuolaikinės organizacijos savo veikloje taiko kelis valdymo standartus, 2015 metų ISO 9001 versiją patobulinome taip, kad ji būtų lengvai integruojama į vadybos sistemas ir suderinama su kitais standartais. Naujoji standarto versija taip pat suteikia pagrindą skirtingų sektorių (automobilių, aviacijos, medicinos pramonės ir t. t.) kokybės standartams bei atsižvelgia į priežiūros institucijų poreikius”.

Tarptautinės standartizacijos organizacijos generalinis sekretorius Kevin McKinley daro išvadą, jog „pasaulis keičiasi ir 2015 metų standarto ISO 9001 pakeitimai turi atsižvelgti į tai. Technologijos skatina didesnius klientų ir verslo įmonių lūkesčius. Kliūtys tarptautinei prekybai sumažėjo ne tik dėl mažesnių tarifų, bet ir dėl strateginių pokyčių, įskaitant ir tarptautinių standartų taikymą. Mes pastebime, jog daugėja globalių tiekimo grandinių, kurios reikalauja integruotų veiksmų, todėl organizacijos turi ieškoti naujų veikimo būdų, o mūsų kokybės vadybos standartai turi tenkinti jų lūkesčius. Esu užtikrintas, kad 2015 metų standarto ISO 9001 versija padės joms tai pasiekti.”

Organizacijos, kurių vadybos sistemos sertifikuotos pagal senąją ISO 9001:2008 versiją, turės persisertifikuoti pagal ISO 9001:2015 per 3 metus.

 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.