Susisiekite su mumis

Six Sigma projektų parengimas ir įgyvendinimo organizavimas

Six Sigma yra vadybos filosofija, kurią pradėjo taikyti Motorola 1980-aisiais, o vėliau ypač išpopuliarino General Electric. Six Sigma vertina visą veiklą kaip procesus, kurie gali būti apibrėžti, išmatuoti, analizuojami, gerinami ir valdomi. Šiuos procesus tobulina Six Sigma ekspertai tikslinių projektų metu; projektai įprastai yra tvirtinami atsižvelgiant į investicijų grąžą ROI ir į laukiamą vartotojų patenkinimą. Projektų metu yra naudojami įvairūs gerinimo ciklai, pvz. DMAIC ciklas (angl. Define, Measure, Analyze, Improve and Control – apibrėžk, išmatuok, analizuok, pagerink ir valdyk) ir keli šimtai įvairių metodų, tokių kaip kokybės funkcijos išskleidimas KFI, „5 kodėl“, vartotojo balsas VOC, vertės grandinės analizė SIPOC, klaidų analizė FMEA, galimybių ir grėsmių analizė SWOT, procesų srauto analizė ir kiti.
 
Pagrindiniai Six Sigma tikslai - pagerinti produktų ir procesų kokybę, išspręsti nuolat pasikartojančias problemas. Šių tikslų yra siekiama mažinant procesų nukrypimus iki valdymo ribų arba iki specifikacijos standartų. Nukrypimų skaičius neturi viršyti šešių sigma lygio - 3.4 defektų milijonui atvejų. Tikslų yra siekiama vykdant aiškius, apibrėžtus ir tikslingus projektus. 
 
Išskiriamos šios Six Sigma naudos: 
  • kokybės valdymas;
  • problemų šalinimas ir sprendimas; 
  • informacijos valdymo pagerėjimas;
  • efektyvus kokybės planavimas. 

Potencialūs Six Sigma naudotojai – vidutinės ir stambios organizacijos arba organizacijos, kuriose yra susiduriama su dideliu kiekiu kiekybinių duomenų arba didelėmis produkcijos apimtimis, ir kurios siekia pagerinti procesų ar produktų kokybę. Six Sigma programos yra efektyvesnės įmonėse su aiškia struktūra, kuomet vadovai iniciuoja ir palaiko Six Sigma projektus.
 

Naujienlaiškis: