Susisiekite su mumis

Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

2017 12 12 09:00 - 17:00

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. 
 
Mokymai paremti ISO / IEC FDIS 17025 standarto reikalavimais.
 
Mokymų tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.
 
Mokymų tikslas – suteikti vidaus audito atlikimo laboratorijoje žinių ir įgūdžių, suprasti neatitiktinio darbo valdymą.
 
Pasibaigus mokymams dalyviai:
 • supras vidaus audito terminus;
 • supras vidaus audito tikslus ir principus;
 • supras vidaus auditoriams keliamus reikalavimus;
 • išmanys vidaus audito atlikimo žingsnius ir metodus;
 • supras vidaus audito atlikimo sunkumus ir naudą;
 • gebės planuoti ir atlikti vidaus auditą, parengti audito ataskaitą;
 • supras neatitiktinio darbo valdymą.


Teorinio auditorių mokymo temos:

 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito tikslai ir principai;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai;
 • vidaus audito procedūra;
 • vidaus audito organizavimas ir pravedimas;
 • neatitiktinio darbo valdymas.

Praktinės užduotys auditoriams:
 • parengti vidaus audito programas;
 • parengti audito ataskaitas;
 • suformuluoti neatitiktis, įvertinti neatitiktinio darbo svarbą, numatyti tolimesnius veiksmus.

 

Vidaus auditoriams išduodami pažymėjimai.
 
Mokymų vieta – Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14-Plantaria+Animalis auditorija, Vilnius.
 
Mokymų kaina: 145 Eur/dalyviui (tos pačios organizacijos antram, trečiam ir t. t. dalyviui – 115 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas, pietūs, užkandžiai kavos pertraukėlių metu.
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Serafinaitė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.
 
Lektorius (-iai): Viktorija Senkutė

Turi ilgametę patirtį diegiant ir audituojant laboratorijų vadybos sistemas pagal standarto ISO/IEC 17025 reikalavimus, vedant mokymus šioje srityje.

Naujienlaiškis: