Susisiekite su mumis

Mokymai

Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

Mokymų vieta – kliento patalpose.
 

Organizuojami mokymai-konsultacijos „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus

Mokymų tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.


 

 

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai

Organizuojami mokymai-konsultacijos „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. 

Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015

2021 11 30 - 2021 11 30

Mokymų vieta - visa Lietuva, nuotoliniu būdu.

Mokymų tikslas - suteikti kokybės vidaus audito atlikimo žinių ir įgūdžių.

Integruotos vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018

2021 12 08 - 2021 12 09

Mokymų vieta - visa Lietuva, nuotoliniu būdu.

Mokymų tikslas - suteikti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų vidaus audito atlikimo organizacijose žinių ir įgūdžių.

Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

2021 12 15 - 2021 12 16

Mokymų vieta - visa Lietuva, nuotoliniu būdu.

Mokymų tikslas - suteikti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo žinių ir įgūdžių.

Naujienlaiškis: