Susisiekite su mumis

Klientai

Kokybės vadybos sistemos tobulinimas.

Konkurencingo ir tvaraus verslo skatinimas (BRC, RVASVT).

Sveikatos apsaugos gerinimas (ISO 14001).

Konkurencingo ir tvaraus verslo skatinimas (ISO 9001).

Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas.

Kokybės vadybos sistemos dokumentavimo ir įteisinimo paslaugos.

Konkurencingo ir tvaraus verslo skatinimas (ISO 9001).

Ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) paslaugos.

Ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) paslaugos.

Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas.

Kokybės vadybos sistema.

Kokybės vadybos sistema.

Procesinio valdymo mokymai.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 - integruotos vadybos sistemos įgyvendinimas.

Aplinkos puoselėjimas (ISO 14001).

Magistrantūros Kokybės vadybos programos vykdymas.

Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas.

Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas ir sertifikavimas.

Strategijos parengimas, valdymo struktūros tobulinimas.

ISO 9001, ISO 14001.

Kokybės vadybos sistemos mokymai.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įdiegimas ir integravimas į VU TVM kokybės vadybos sistemą.

Kokybės vadybos sistema.

Kokybės vadybos sistema.

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcijos sukūrimo ir jos įgyvendinimo gairių parengimas.

MTEP ir inovacijų konkrečių prioritetų identifikavimo ir Sumanios specializacijos proceso facilitavimas.

Mokslinio tyrimo „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo prielaidos, praktika ir jos tobulinimo galimybės“ atlikimas.

ISO 9001 mokymai.

Sveikatos apsaugos gerinimas (ISO 9001).

ISO 14001 ir socialinė atsakomybė.

ISO 14001 ir socialinė atsakomybė.

Veiklos valdymo ekspertinis vertinimas.

Tarptautinės vėžio institutų asociacijos reikalavimų įgyvendinimas.

Konkurencingo ir tvaraus verslo skatinimas (ISO 9001).

ISO 9001, RVASVT, ISO 14001.

Konkurencingo ir tvaraus verslo skatinimas (ISO 9001).

Konkurencingo ir tvaraus verslo skatinimas (ISO 9001).

1 projektas: Gyventojų nuomonės tyrimas dėl informacijos, susijusios su Ūkio ministerijos administruojama ES struktūrine parama, sklaida.

2 projektas: Nacionalinio kokybės prizo konkurso dalyvių veiklos vidinio vertinimo ataskaitų analizė ir įvertinimas.

3 projektas: Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų konsolidavimo priežiūros srityse vertinimas.

Ekologinio žemės ūkio kontrolės ir sertifikavimo sistemos Lietuvoje ir kitose ES valstybėse vertinimo projektas.

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas.

Valstybės valdymo tobulinimas (ISO 9001).

Kokybės vadybos sistema, integruojant projektų valdymo procesus.

ISO 14001, ISO 22000 ir BS OHSAS 18001.

ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001.

KVS ISO 9001 auditorių mokymai.

Kokybės vadybos sistemos diegimas ir mokymai.

Studijų kokybės vadybos informacinės sistemos išorinis vertinimas.

Audito grupių vadovų vadovavimo bei darbo organizavimo gebėjimų ir įgūdžių ugdymo mokymai.

Dokumentacijos parengimas kokybės vadybos standartų ISO 9001 ir ISO 14001 diegimui.