Susisiekite su mumis

Naudojimosi sąlygos ir Privatumo politika

Bendrosios nuostatos
 
UAB „Kvalitetas“ gerbia ir saugo asmenų, besinaudojančių interneto tinklalapiu www.kvalitetas.lt, privatumą ir teises. 
 
UAB „Kvalitetas“ gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pastangas siekdamas užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. 
 
Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir naudojimosi sąlygomis ir jas suprato. UAB „Kvalitetas“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos ir naudojimosi sąlygų nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.
 
Jei dėl šių naudojimosi sąlygų ir privatumo politikos ar www.kvalitetas.lt internetinio tinklalapio lankomumo duomenų naudojimo ir rinkimo metodų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@kvalitetas.lt.
 
Asmens duomenų tvarkymas
 
Klientas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori gauti naujienlaiškį, informaciją apie mokymus, užsiregistruoti į mokymus, palikti atsiliepimą, UAB „Kvalitetas“ prašo pateikti privalomuose laukuose nurodytą Kliento informaciją (priklausomai nuo paslaugų, kuriomis siekia naudotis Klientas). 
 
Šiame tinklalapyje UAB „Kvalitetas“ gali naudoti slapukus. Slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti. 
 
UAB „Kvalitetas“ stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti UAB „Kvalitetas“ teikiamas paslaugas. 
 
Visa anksčiau paminėta informacija, sudaranti Kliento asmens duomenis, be Kliento sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui UAB „Kvalitetas“ pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie UAB „Kvalitetas“ vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Kliento informacija. Tačiau tokiais atvejais UAB „Kvalitetas“ užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas. 
Šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra UAB „Kvalitetas“, juridinio asmens kodas 134992237, buveinės adresas Saulėtekio al. 15-417, Vilnius, tinklalapio adresas www.kvalitetas.lt.
 
Asmens duomenų apsauga
 
UAB „Kvalitetas“ saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant, Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
UAB „Kvalitetas“ lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.
 
Baigiamosios nuostatos
 
Šioms Naudojimosi sąlygų ir Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Naudojimosi sąlygų ir Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose. 
 
Dėl www.kvalitetas.lt interneto tinklalapyje esančios informacijos panaudojimo, maloniai prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@kvalitetas.lt.