Susisiekite su mumis

Išplėstinis paslaugų sąrašas

I. Organizacijų veiklos stabilizavimo, standartizavimo ir tarptautinio pripažinimo paslaugų grupė:

1. Vadybos sistemų parengimas pagal tarptautinius reikalavimus ir sertifikavimo organizavimas:

- Kokybės vadybos standartai ISO 9001ISO 9004.
- Aplinkos apsaugos vadybos standartai ISO 14001, EMAS.
- Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas ISO 45001:2018.
- Maisto saugos standartai ISO 22000, BRC, IFS, GLOBALGAP (EUREPGAP), RVASVT ir kt.
- Tarptautinių apdovanojimų modelių įgyvendinimas EFQMBVM ir kt.
- Rizikos valdymo standartai ISO 31000, ISO 31010 ir kt.
- Informacijos saugumo valdymo sistemų standartas ISO 27001.
- Kokybės vadybos standartas valdžios institucijoms ISO 18091.
- Socialinės atsakomybės standartai ir reikalavimai SA8000ISO 26000, Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas, Pasaulinė atskaitingumo iniciatyva (GRI) ir kt.
- Korporatyviniai IKEA, H&M, Craft Foods ir kt. standartai.
- Kiti specializuoti tarptautiniai standartai pagal jūsų organizacijos poreikį.

 

2. Valdymo procesų sisteminimas ir standartizavimas.
3. IT valdymo įrankių integravimas į vadybos procesus.
4. Organizacijų emocinio kapitalo ugdymas.
5. Veiklos vertinimo ir atskaitomybės sistemų parengimas (pvz., BSCABC).
6. Studijų programų parengimas nacionalinei ir tarptautinei akreditacijai pagal ESG, EQUIS, EPAS, EFQM aukštajam mokslui reikalavimus.
7. Aukštųjų mokyklų parengimas studijų programų išoriniam vertinimui, kai vertinimą atlieka  aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (www.eqar.eu).
8. Aukštųjų mokyklų parengimas CEEMAN tarptautinei kokybės akreditacijai.
9. Įgyvendinamos vadybos sistemos pagal Europos universitetų asociacijos (EUA) aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires.
10. Kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymas verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų veiklai tobulinti.
11. Vadovybės atstovo kokybei (integruotai vadybos sistemai) funkcijų teikimas.
12. Veiklos auditai ir valdymo sistemų vertinimas.

II. Pokyčių ir inovacijų įgyvendinimo paslaugų grupė:

17. LEAN, TOC, 6 Sigma ir efektyvumo projektų parengimas ir įgyvendinimo organizavimas.
18. Projektų bei programų valdymo paslaugos.
19. Įžvalgų ir strateginių planavimo sesijų organizavimas ir moderavimas.
20. Strateginis veiklos planavimas.
21. Sektorinių strategijų įgyvendinimo tyrimai, analizės, apžvalgos.
22. Pokyčių įgyvendinimo komandų formavimas ir pokyčių valdymas.
23. Verslo, viešojo valdymo, aukštųjų mokyklų partnerysčių formavimas.
24. Motyvacinių principų ir sistemų nustatymas, kolektyviniai susitarimai.
25. Organizacinių struktūrų sudarymas ir reorganizavimas.
26. Darbuotojų funkcijų ir atsakomybių paskirstymo harmonizavimas.
27. Kuriamos pridėtinės vertės didinimas per produktų, paslaugų ir technologinių procesų inovacijas, pritraukiant Lietuvos ir pasaulio universitetų intelektualiuosius išteklius.
28. Kokybinių bei kiekybinių tyrimų dizaino bei įgyvendinimo paslaugos, įžvalgų, metodikų rengimas.

III. Mokymai:

30. Vadybos ir lyderystės mokymai: vadovams; specialistams; aukštųjų mokyklų studentams (bendradarbiaujant su VU Ekonomikos fakulteto Kokybės vadybos studijų programa).
31. Mokymai: vadybos sistemų, laboratorijoms, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas.
32. Pagal kliento pageidavimus organizuojami vidiniai mokymai.