Susisiekite su mumis

Konsultacijos ir vidaus auditai pagal ISO standartų reikalavimus

Padedame organizacijoms atitikti Žaliuosius viešuosius pirkimus.

Diegiame įmonėms ISO vadybos sistemas.

Atliekame vidaus auditus.

Suteikiame žinias ir ugdome gebėjimus

UAB "Kvalitetas" mokymai yra vertinami 9,4 balo.

Vedame mokymus pagal tarptautinius ISO standartų reikalavimus.

Mokymų turinys derinamas individualiai.

Artimiausi mokymai ir renginiai

Vertinga informacija

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023 09 25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023 01 01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.

Kalendorius

Naujienlaiškis: