Susisiekite su mumis

Registracija:

Integruotos vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018

- Palikite pažymėtą langelį „Juridinis asmuo“ jeigu pageidausite, kad sąskaitą išrašytumėme juridiniam asmeniui arba
- nuimkite varnelę, jeigu mokymuose planuojate dalyvauti kaip fizinis (-iai) asmuo (-enys) ir norėtumėte, kad sąskaita būtų išrašyta ne juridiniam asmeniui.

Jeigu numato dalyvauti daugiau nei vienas dalyvis - įrašykite visų dalyvių duomenis

Naujienlaiškis: