Susisiekite su mumis

Registracija:

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai

- Palikite pažymėtą langelį „Juridinis asmuo“ jeigu pageidausite, kad sąskaitą išrašytumėme juridiniam asmeniui arba
- nuimkite varnelę, jeigu mokymuose planuojate dalyvauti kaip fizinis (-iai) asmuo (-enys) ir norėtumėte, kad sąskaita būtų išrašyta ne juridiniam asmeniui.

Jeigu numato dalyvauti daugiau nei vienas dalyvis - įrašykite visų dalyvių duomenis

Naujienlaiškis: