Susisiekite su mumis

Naujienos

2015 m. sausio 21 d. LKVIA prezidentas ir UAB “Kvalitetas” verslo plėtros direktorius doc. dr. Dalius Serafinas susitiko su Ūkio ministru

2015.01.22
2015 m. sausio 21 d. LKVIA  prezidentas ir UAB “Kvalitetas” verslo plėtros direktorius doc. dr. Dalius Serafinas susitiko su Ūkio ministru ir tarėsi, kaip labiau skatinti:
 
įmonių vadybos gerinimą, orientuojantis į Europos verslo tobulumo modelį ir
inovacijas.
 
Ūkio ministerijos ir LKVIA aktyvus bendradarbiavimas suteikia galimybę naujų idėjų ir proektų gimimui.
 
 
Asociacijos prezidentas, Dalius Serafinas, dalyvavo susitikime su Lietuvos standartizacijos departamentu ir buvo susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
 
Norime informuoti, kad standartus jau galima įsigyti ir internetu, departamento tinklalapyje.
 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.