Susisiekite su mumis

Naujienos

Apskritojo stalo diskusijų organizavimas interesų grupėms

2015.06.10

                                               

 

 

 

 

 

UAB „Kvalitetas“, 2015 m. vasario 5 d., laimėjusi Būsto energijos taupymo agentūros konkursą, suorganizavo 10 apskritojo stalo diskusijų visoms suinteresuotoms grupėms dėl daugiabučių renovacijos programos įgyvendinimo. Diskusijų tikslas buvo daugiabučių namų savininkams suteikti informaciją apie įgyvendinamą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir paskatinti daugiabučių namų butų savininkus dalyvauti joje, padidinti visuomenės informuotumą, suformuoti palankią visuomenės nuomonę apie programą.

Diskusijos vyko skirtinguose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje ir Mažeikiuose. Kiekvienoje diskusijoje dalyvavo daugiabučių namų administratoriai, savivaldybių atstovai, Būsto energijos taupymo agentūros atstovai.

 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.