Susisiekite su mumis

Naujienos

ES parama mokymams

2016.03.24

GALIMYBĖ GAUTI ES INVESTICIJĄ IŠ 2014–2020 M. „KOMPETENCIJOS LT“  - tai paskutinis ES finansavimo periodas.

 

Programos tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specializuotus mokymus.

Finansuojamos veiklos - specializuoti mokymai Pareiškėjo partnerio darbuotojams. 

Pareiškėjo partneriu gali būti – privatūs juridiniai asmenys (Partneriais negali būti juridinių asmenų filialai ir atstovybės).

Finansavimo intensyvumas - iki 60 % įmonės išlaidų.

Mes užtikriname:

  1. Kokybę.
  2. Profesionalumą.
  3. Lankstesnį požiūrį į Jūsų poreikius.

 

Paraiškų pateikimo terminas  - 2016 m. II ketvirtis (dar nepaskelbta).

Projekto įgyvendinimo terminai - nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo per 24 mėnesius.

 

Kontaktas pasiteiravimui: Gintarė Serafinaitė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 521 53487.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.