Susisiekite su mumis

Naujienos

UAB "Kvalitetas" direktorius - LKVIA tarybos pirmininkas

2019.02.13

UAB "Kvalitetas" direktorius, prof. dr. Dalius Serafinas, išrinktas Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos(LKVIA) tarybos pirmininku. Šias pareigas prof. dr. Dalius Serafinas eis 2019-2021 m. laikotarpiu!

Pagrindinės sritys - atstovavimas Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos valdyboje bei Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos (SOŽE) projektas.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.