Susisiekite su mumis

Naujienos

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2022.01.26

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. žaliaisiais turi tapti visi viešieji pirkimai, kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.

Kreipimęsi nurodykite įmonės: veiklos sritį (kuriai numatoma taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą), darbuotojų skaičių, padalinių skaičių ir jų geografinį išsidėstymą.

Mes su malonumu Jums pateiksime geriausią pasiūlymą!

Su mumis galite susisiekti el. paštu arba telefonu +3706 28 55983.

Naujausia

Už mokslinių žinių pritaikymą versle

2022.11.14

„Už mokslinių žinių pritaikymą versle“ apdovanota UAB „Kvalitetas“. Bendrovės tikslas – padėti Lietuvos organizacijoms įgyvendinti efektyvias kokybės vadybos sistemas, jas sertifikuoti, siekiant ne tik tarptautinių kokybės reikalavimų atitikties, bet ir optimizuojant organizacijų veiklos vidinius procesus. Toks požiūris leido daugeliui klientų tvariai plėtoti veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į dinamiškai kintančią socialinę, ekonominę, technologinę, politinę bei teisinę aplinką.

BIOLOGIŠKAI VERTINGŲ PRODUKTŲ TRUMPŲJŲ TIEKIMO GRANDINIŲ VALDYMAS IR VIETOS RINKŲ PLĖTRA TAIKANT ŽINIAS IR INOVACIJAS

2022.09.28

Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupė „INNOFOOD HUB“ baigia įgyvendinti projektą  „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (2019–2022), kuris finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.