Susisiekite su mumis

Naujienos

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre - puikus LKVIA startas

2014.09.25

Rugsėjo 23 d., Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekio alėjoje, inovacijų ir mokslo centrų apsuptyje, sėkmingai įvyko pirmasis Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) (steigėjai: UAB „Kvalitetas", UAB „Auk", UAB „Finansų labirintas")  organizuotas seminaras „Kokybės vadybos ir inovacijų plėtra: Suomijos patirtis ir Lietuvos galimybės“.

Anglų bei lietuvių kalbomis vykusiame seminare, į kurį susirinko daugiau nei pusšimtis įvairių įmonių bei organizacijų atstovų tarp kurių viešojo sektoriaus atstovai iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos banko ir Krašto apsaugos ministerijos, aukštojo mokslo atstovai iš Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, Vilniaus universiteto bei Studijų kokybės vertinimo centro, o taip pat įvairių verslo įmonių atstovai.

Pranešimą skaitė Suomijos kokybės asociacijos prezidentas Tani Järvinen, kuris pristatė šiuo metu aktualiausias kokybės vadybos temas Suomijoje bei Kokybės inovacijų konkurso patirtis bei galimybes Lietuvai. Taip pat Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas dr. Dalius Serafinas kalbėjo apie šių metų liepos mėnesį įsikūrusios asociacijos tikslus ir viziją, tolimesnius plėtros planus bei Vilniaus universiteto ekspertė ir UAB „Kvalitetas“ konsultantė Ieva Adomaitytė – Subačienė aptarė inovacijų plėtros galimybes Lietuvoje.

Seminarą tiesiogiai buvo galima stebėti ir internetu.

Renginio akimirkos:


 

Seminaras buvo tiesiogiai transliuojamas internetu. Jo įrašą galite rasti čia

Lektorių pristatymai:

Tani Järvinen

Dalius Serafinas

Ieva Adomaitytė - Subačienė

LKVIA planuojami artimiausi renginiai

Daugiau informacijos apie Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociaciją ir stojimo sąlygas: https://www.facebook.com/lkvia

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.