Susisiekite su mumis

Naujienos

Druskininkuose – konferencija apie „žalesnį“ turizmą

2014.10.07

Rugsėjo 19 d., viešbutyje Europa Royale Druskininkai įvyko Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto organizuojama konferencija „Žalesnis“ turizmas Lietuvos ir Lenkijos abipus sienos regionuose. EMAS diegimo iššūkiai“, pristatanti smulkiojo projekto „Žalesnės inovacijos turizmo sektoriuje: pasienio regionų abipus sienos patirtis“ rezultatus. Konferencijoje pranešimą tema „Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įgyvendinimo patirtis: iššūkiai ir sprendimai“  pristatė UAB „Kvalitetas“ vadybos konsultantė Dalia Akranavičiūtė.

UAB „Kvalitetas“ atstovė apžvelgė turizmo sektoriaus paslaugų ir produktų bei vadybos sistemų aplinkosauginio ženklinimo skirtumus, turizmo sektoriaus įmonių socialinės atsakomybės principus, aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimo motyvus, naudą ir dažniausiai pasitaikančius iššūkius, kuriuos reikia įveikti vadybos sistemas įgyvendinančioms įmonėms. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos  2014-2020 m. ES fondų investicijų galimybės, kuriomis gali pasinaudoti turizmo sektoriaus įmonės artimiausiu laikotarpiu.

„Turizmo paslaugas, produktus kuriančios ir rinkai teikiančios įmonės turėtų atsižvelgti ne tik į aplinkosauginius aspektus, bet savo veikloje įgyventi įmonių socialinės atsakomybės principus, leidžiančius kurti aplinkai draugišką, skaidrų ir atsakingą verslą,“ – teigė D. Akranavičiūtė.

Konferencijoje taip pat buvo pristatyti projekto rezultatai, patekta Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo sektorių apžvalga; Bialystoko Technikos universiteto atstovai dalinosi aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) įgyvendinimo Lenkijos turizmo sektoriaus organizacijose praktine patirtimi ;  EMAS įsidiegusios ir ataskaitą parengusios  turizmo įmonės pristatė savo  patirtį, KTU atstovai pateikė žaliųjų inovacijų turizmo versle pavyzdžius ir aplinkosaugos kaštus.

Dalios Akranavičiūtės pristatymo medžiaga

 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.