Susisiekite su mumis

Naujienos

Ieva Adomaitytė - Subačienė dalyvavo konferencijoje - „Pradinio ugdymo tobulinimas“

2014.10.08

 

Šių metų spalio 4 d. Ugdymo plėtotės centras prie Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos rengė baigiamąją projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ konferenciją. Konferencijos metu buvo pristatyti trejus metus trukusio projekto rezultatai. Projekto metu UAB „Kvalitetas“ įgyvendino mokslinį pradinių klasių mokinių problemų sprendimų ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo tyrimą, kuris atskleidė kūrybiškumo suvokimo ir ugdymo praktiką Lietuvoje. Tyrimo vadovė UAB „Kvalitetas“ konsultantė bei Vilniaus universiteto lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė pristatė tyrimo rezultatus bei organizavo interaktyvų rezultatų vertinimą su konferencijos dalyviais.

Ievos Adomaitytės-Subačienės pranešimą galite rasti čia

Nuotraukose apačioje gali matyti konferencijos akimirkas.

 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.