Susisiekite su mumis

Naujienos

UAB „Kvalitetas“ ekspertė Ieva Adomaitytė - Subačienė dalyvavo mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Kūrybiškumo raiška miestų sociokultūrinėje erdvėje 2014: nauji iššūkiai ir galimybės“

2014.11.25

Lapkričio 20 d., Klaipėdoje, UAB „Kvalitetas“ ekspertė Ieva Adomaitytė – Subačienė dalyvavo mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Kūrybiškumo raiška miestų sociokultūrinėje erdvėje 2014: nauji iššūkiai ir galimybės“,  kurioje skaitė pranešimą tema „Kūrybiškumo gebėjimai kaip pagrindas inovatyviam ir konkurencingam verslui“.

Ekspertė teigė, kad „Šiuolaikinės sumanios visuomenės raidos vienas iš tikslų yra konkurencinga ir tvari ekonominė ir socialinė sanglauda. Inovacijos atspindi ne tik šalies konkurencingumą, bet ir šalies kūrybinį potencialą. Kūrybiškumas leidžia inovacijoms klestėti ir tuo pačiu prisideda prie socialinės  raidos.

Pranešime akcentuota Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, kurioje nurodoma, kad yra siekiama pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia ir sumania. Taip pat, Lietuvos mokslo ir studijų vizija „Mokslioji Lietuva 2030“, kurioje vienas iš šalies raidos scenarijų remiasi stiprios bei kūrybiškos asmenybės galia.

Vis aktualiau tampa skatinti naują ugdymo kultūrą, kuri yra paremta mokymosi mokytis, o ne žinių perdavimo metodais. Skandinavų kultūros šalyse kūrybiškumu dažniau vadinama atitinkama žmogaus nuostata ir gebėjimas susidoroti su nuolat kintančiais gyvenimo reikalavimais, tuo tarpu anglosaksai kūrybos pamatu laiko vaizduotę. Ekspertė pristatė ir pastarųjų metų tyrimus, kurie išskiria įvairius kūrybiškumo lygius bei skirtingą kūrybiškumo raišką. Pavyzdžiui, pasak Kaufman & Beghetto, 2013, įprastinis kūrybiškumas, kuris yra būdingas kiekvienam žmogui, gali reikštis tiesiog pačiam žmogui neįprastu būdu atliekant užduotį ar sprendžiant problemą, o būtent šis kūrybiškumas yra pagrindas ateities inovacijų kūrimui.

Pranešimo metu taip pat buvo pristatyti 2013-2014 m. atlikto pradinio klasių mokinių kūrybiškumo gebėjimų ugdymo mokslinio tyrimo rezultatai, išanalizuota sąsaja tarp kūrybiškumo gebėjimų ugdymo bei verslo konkurencingumo. 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.