Susisiekite su mumis

Naujienos

Kaune – konferencija apie kokybės valdymą vietos savivaldos institucijose

2014.12.23

Gruodžio 18 d. Kaune, įvyko konferencija „Kokybės valdymas vietos savivaldos institucijose“. Konferencijos tikslas buvo pristatyti savivaldybių ir kitų institucijų veiklos, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybės valdymo priemones, o taip pat pasidalinti gerąją patirtimi.

Konferencijos organizatoriai UAB „Kvalitetas“, Kauno miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija.

Konferencijoje patirtimi dalijosi Kauno miesto savivaldybės atstovai, Kauno rajono savivaldybės atstovai, o taip pat UAB „Kvalitetas“ ekspertai. Pirmojo pranešimo metu buvo pristatyti kokybės vadybos viešajame valdyme ypatumai, standarto ISO 9001 pakeitimai. Apie Kauno miesto savivaldybės administracijos patirtį įgyvendinant ISO 9001 standartą kalbėjo vyriausiasis specialistas Valentinas Markevičius. Konferencijoje pristatytas ir ISO 18091 standartas, kuris pritaikytas vietos savivaldos institucijoms, skatinantis šias organizacijas mąstyti globaliai apie visas savo suinteresuotąsias šalis, jų poreikius, o veikti lokaliai siekiant aukštos vietos savivaldos organizacijos veiklos kokybės, teigiamo poveikio vietos ekonomikos vystymuisi ir socialiniai raidai.

Vėliau pereita prie socialinių paslaugų kokybės srities, ekspertė Ieva Adomaitytė – Subačienė konferencijos dalyviams pristatė socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo problemas ir priemones. Po pertraukos pristatyti EFQM (Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis), BVM (Bendrojo vertinimo modelis) modeliai ir LEAN sistema. EFQM tobulumo modelio pristatymo metu buvo kviečiama vietos savivaldos institucijas patobulinti savo veiklą pereinant nuo BVM prie EFQM modelio, kuris pateikia daugiau organizacijos tobulėjimui skirtų instrumentų, suteikia to paties sektoriaus organizacijų tarpusavio palyginimo galimybes, objektyvią savęs įsivertinimo metodiką, galimybes būti pripažintiems šalies bei tarptautiniu mastu. Didelio susidomėjimo sulaukė Dr. Dalius Serafinas, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktoriaus ir vieno iš Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijos asociacijos steigėjų LEAN vadybos sistemos pristatymas. Šiuo metu pasaulyje stipriai populiarėja Lean vadybos sistema viešajame sektoriuje. Lietuvoje „Lieknos vyriausybės“ terminas jau vis plačiau atpažįstamas, suprantama Lean sistemos teikiama nauda valstybės institucijoms. Susitikimo metu taip pat buvo sulaukta didelio susidomėjimo iš vietos savivaldos institucijų, buvo pristatytos Lean sistemos galimybės, pritaikomumas vietos savivaldos institucijose.

Po pristatymų vyko diskusija, kurios metu pranešėjai atsakė į susirinkusiųjų klausimus, buvo diskutuojama viešojo sektoriaus veiklos tobulinimo klausimais.

 

Pasiteirauti apie Jus dominančią sritį kviečiame telefonu +370 521 53487 arba el. paštu info@kvalitetas.lt.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.