Susisiekite su mumis

Naujienos

Žaidybinė kokybės vadyba Vilniaus universitete

2015.02.13
Šių metų vasario 10 d. prasidėjo KITOKIOS Kokybės vadybos programos paskaitos Vilniaus universitete.
 
LKVIA (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos) viena iš veiklos sričių – švietimo kokybės gerinimas Lietuvoje, todėl turėdama savo švietimo klubą, asociacija aktyviai dirba šia kryptimi. Asociacijos prezidentas ir UAB “Kvalitetas” verslo plėtros direktorius, doc. dr. Dalius Serafinas, VU Komunikacijos fakulteto bakalauro studentams dėsto Kokybės vadybos programą. Šių metų studentai bus įtraukti į mokymosi procesą per virtualų verslo žaidimą ir karjeros planavimą.
 
Programos principas yra labai paprastas – studentams yra skirtos teorinės, kontaktinio darbo valandos, kurių esmė bus kokybės vadybą pateikti per realius verslo pavyzdžius, seminaro metu gautus rezultatus. Taip pat į šias valandas yra įtrauktos ir Karjeros centro specialistų laikas, kai studentai supažindinami su karjeros planavimu, savęs pažinimu ir įvertinama, kaip programa padeda jiems tobulėti, kokias savybes ugdo.
 
Seminarų metu studentai valdys savo sukurtas virtualias įmones, siekiant:
 
geriau suprasti verslo procesus;
identifikuoti pagrindinius kokybės veiksnius verslo procesuose;
įvertinti ir valdyti kokybės pokyčius;
išmokti išlaikyti užsibrėžtą kokybės lygį, kintant aplinkai;
taikyti įgytas teorines žinias, sprendžiant problemas ir siekiant kontroliuoti kokybės lygį, valdant savo įmonę.
Mūsų tikslas – įvairiapusiškai paruošti studentus darbo aplinkai.
 
Daugiau apie projektą bus galima rasti čia.
 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.