Susisiekite su mumis

Naujienos

Balandžio 16 d., Saulėtekio slėnyje įvyko nemokamas, UAB „Kvalitetas“ organizuotas renginys „Verslo valdymo priemonės ilgalaikiam konkurencingumui sustiprinti“

2015.04.20
 
Renginio metu, kuris buvo skirtas įmonių vadovams, siekiantiems veiklos efektyvumo, pelningumo bei patikimumo, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius ir Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų prezidentas dr. Dalius Serafinas, pasitelkdamas įvairius per ilgametę patirtį sukauptus pavyzdžius, pristatė pažangios vadybos praktikas ir metodus, kurie siejami su maksimaliomis naudomis:
 
  • darbo našumo didinimu, taikant inovatyvius verslo valdymo sprendimus;
  • veiklos pelningumo didinimu efektyviai valdant procesus;
  • kaštų mažinimu, atsisakant vertės nekuriančių darbų;
  • užsibrėžtų tikslų siekimu, įvertinant rizikas ir atrandant naujas galimybes;
  • klaidų ir skundų patirtimi įmonės konkurencingumui didinti;
  • užsakymų įvykdymu 100% laiku ir kokybiškai. 
 
Šnekučiuojantis prie kavos taip pat atsakyta į dalyviams rūpimus klausimus.
 
Renginio akimirkos:
 
 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.