Susisiekite su mumis

Naujienos

Sparčiausiai augančios bendrovės 2023

2024.05.07

Džiaugiamės, kad UAB "Kvalitetas" buvo atrinkta ir nominuota "Gazelė 2023" konkurse kaip sparčiausiai auganti bendrovė.

 

„Gazelė“ - tai sparčiai augančių bendrovių projektas, kurio atrankos kriterijai yra šie:

 1. bet kokios nuosavybės įmonės, pradėjusios veiklą ne vėliau kaip 2019 m. sausio mėn. 1 d.;
 2. 2020 m. įmonės apyvarta buvo 100.000 – 3 mln. Eur;
 3. apyvarta, palyginus 2022 m. su 2020 m., augo ne mažiau kaip 20%;
 4. paskutiniais lyginamaisiais metais – 2022 m. – įmonė dirbo pelningai;
 5. kaupiamasis įmonės pelnas 2020-2022 m. laikotarpiu yra teigiamas;
 6. įmonė projekte nedalyvauja, jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija nerekomenduoja;
 7. įmonė projekte nedalyvauja, jeigu Valstybinė darbo inspekcija yra nustačiusi nelegalaus ar nedeklaruoto darbo atvejų už 2022 m.;
 8. Įmonė projekte nedalyvauja, jeigu „Sodra“ nerekomenduoja dėl vidutinio darbo užmokesčio dydžio, palyginti su atitinkamos ekonominės veiklos mediana;
 9. į sąrašą įtrauktos tos įmonės, kurios iki 2023 m. gegužės 31 d. yra pateikusios finansines ataskaitas Registrų centrui;
 10. svarbus kriterijus vertinant įmones — skaidrumas ir viešumas. Įmonė turi tvarkingai mokėti LR įstatymuose numatytus mokesčius ir kasdieninėje veikloje vadovautis geros verslo praktikos principais;
 11. įmonė nebijo ir nori viešai dalintis savo patirtimi.

 

Visą bendrovių sąrašą galite rasti čia.

Naujausia

Sparčiausiai augančios bendrovės 2023

2024.05.07

UAB "Kvalitetas" nominuota "Gazelės 2023" kaip sparčiausiai auganti bendrovė.

Lietuvos ir užsienio šalių patirtis užtikrinant profesinio mokymo kokybę

2015.04.22

Dr. Dalius Serafinas, VU EF docentas, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius

Švietimo kokybės užtikrinimas yra daugelio šalių politinių diskusijų objektas ir prioritetas, nes kokybiškas švietimas suvokiamas kaip visuomenės gerovės kūrimo pagrindas, padedantis inicijuoti socialinius ir ekonominius pokyčius, gerinti asmens ir šalies gyvenimo kokybės rodiklius.

Eilę metų Europos Sąjungos profesinio rengimo politikoje nebuvo didelių iniciatyvų, lyginant su aukštuoju išsilavinimu ir Bolonijos procesu, tačiau 2002 metais Europos Komisijos ir 31 šalies ministrų, atsakingų už profesinį mokymą, pasirašyta Kopenhagos deklaracija padėjo fundamentalų pagrindą Europos šalių bendradarbiavimui plėtojant vieningus profesinio mokymo prioritetus visoje Europoje. Kopenhagos proceso metu sukurti bendri Europos instrumentai, tokie kaip Europos kvalifikacijų sąranga (EKS, 2008), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET, 2009), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET, 2009), nubrėžė aiškias profesinio mokymo politikos plėtojimo gaires, tačiau vieninga ir darni profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema Europoje vis dar yra ateities perspektyvoje.