Susisiekite su mumis

Projektai

 

2019 m. lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti EIP veiklos grupės „INNOFOOD HUB“ projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001), kurį remia Lietuvos Respublika ir ES Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Projekto vykdytojai yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai, Šeimos ūkininkų sąjunga, ūkininkai, Pilnų namų bendruomenė.  

 

Projekto tikslas – sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG) formavimą ir vietos rinkų plėtrą.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Kritiškai (remiantis gerąja ES šalių patirtimi) įvertinti inovacijas diegiančių ūkių, auginančių ir gaminančių biologiškai vertingus produktus, veiklos „nuo lauko iki stalo“ patirtį.
  2. Įvertinti  biologiškai vertingų produktų rinkų vystymo tendencijas ir galimybes, atsižvelgiant į vartotojų vertybes ir vartojimo poreikius.
  3. Diegti inovacijas ir užtikrinti kokybę biologiškai vertingų produktų gamybos ir laikymo sistemoje, didinant TMTG efektyvumą ir tvarumą.
  4. Organizuoti ūkių, gaminančių biologiškai vertingus produktus, tinklaveiką, užtikrinant TMTG patirties sklaidą ir rinkų vystymą.

 

Siekiant tikslo ir sprendžiant uždavinius UAB „Kvalitetas“ padės diegti inovacijas ir užtikrinti kokybę biologiškai vertingų produktų gamybos ir laikymo sistemoje, didinant TMTG efektyvumą ir tvarumą. Konsultantai kartu su mokslininkais parengs ir įdiegs žaliavos (kanapių, erškėtuogių, šaltalankių) ir jos produktų kokybės valdymo ir optimizavimo rekomendacijas. Taip pat bus atlikta biologiškai vertingų produktų rinkų vystymo tendencijų analizė, TMTG funkcionavimo ir vietos rinkų vystymo teisinio reguliavimo analizė bei pasiūlytos priemonės teisinės aplinkos tobulinimui.

 

 

EIP VEIKLOS GRUPĖS „INNOFOOD HUB“ INICIJUOTA LAUKO DIENA KANAPIŲ ŪKYJE

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA