Susisiekite su mumis

Naujienos

Valstybės tarnybos departamentas patvirtino UAB „Kvalitetas“ parengtas valstybės tarnautojų mokymo programas

2015.02.02

Patvirtintos šios mokymų programos:

1.      „Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vidaus auditas“;

2.      „Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas“;

3.      :Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus“;

4.      „Kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymas“;

5.      „Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas efektyviai organizacijos plėtrai“.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.