Susisiekite su mumis

Naujienos

2015 m. sausio 1 d. socialinės globos licencija bus privaloma visoms socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms

2014.08.28

Norime priminti, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. socialinės globos licencija bus privaloma visoms socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms.

Licencijas teikti socialinę globą turės įgyti:

1) stacionarios socialinės globos įstaigos senyvo amžiaus, suaugusiems neįgaliems asmenims;

2) stacionarios socialinės globos įstaigos likusiems be tėvų globos, neįgaliems vaikams;

3) dienos socialinės globos įstaigos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims; 

4) socialinių paslaugų centrai, teikiantys socialinę globą į namus;

5) psichosocialinės reabilitacijos įstaigos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų; 

6) šeimynos, globojančios tėvų globos netekusius vaikus.

Šiuo metu licencijuota 218 socialinės globos įstaigų, kai tuo tarpu šalyje veikia virš  450 tokių  įstaigų.

Svarbu pažymėti, kad savivaldybės nesiųs paslaugų gavėjų bei nepirks socialinės globos paslaugų iš įstaigų, neįgijusių licencijos socialinei globai teikti, o asmenys, reikalingi socialinės globos, galės pasirinkti socialinės globos kokybės standartus atitinkančias įstaigas.

UAB Kvalitetas turi daugiau kaip 17 metų patirtį viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, standartizavimo bei tobulinimo srityje. Mūsų komandą sudaro socialinio darbo profesionalai, turintys nemažą patirtį socialinio darbo įstaigų veiklose organizavimo srityje, taip pat Vilniaus Universiteto socialinio darbo katedros ekspertai, socialinio darbo metodinių centrų specialistai.

Siekiant laiku ir kokybiškai pateikti visus reikalingus dokumentus licenzijai gauti, mes galime jums padėti:

  • Suteikti jums konsultacijas dėl Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP) naudojimo.
  • Parengti jūsų įstaigos valdymo struktūros aprašą, atitinkantį teisės aktus
  • Parengti personalo struktūros aprašą bei pareigybinius nuostatus, atitinkančius patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus bei atestacijos tvarką
  • Parengti jūsų įstaigos strateginį planą ir veiklos tobulinimo rekomendacijas.

 

Dėl papildomos informacijos bei paslaugų, galite kreiptis: info@kvalitetas.lt

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.